DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - May Mặc

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Aug 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - May Mặc
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  89 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  01  TCVN 10071-2013-ISO - Giầy Dép - Môi Trường Chuẩn Để Điều Hòa Và Thử Giầy Dép Và Các Chi Tiết Của Giầy.doc
  02  TCVN 10072-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Chi Tiết Độn Cứng - Độ Bền Mỏi.doc
  03  TCVN 10073-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Chi Tiết Độn Cứng - Độ Cứng Theo Chiều Dọc.doc
  04  TCVN 10074-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Gót - Độ Bền Va Đập Từ Phía Bên.doc
  05  TCVN 10075-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Giầy Dép Thành Phẩm - Ảnh Hưởng Do Giặt Bằng Máy Giặt.doc
  06  TCVN 10076-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Gót - Độ Bền Mỏi.doc
  07  TCVN 10077-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Gót - Độ Bền Giữ Đinh Đóng Gót.doc
  08  TCVN 10078-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Gót Và Phủ Gót - Độ Bền Giữ Phủ Gót.doc
  09  TCVN 10079-2013-ISO - Giầy Dép - Yêu Cầu Tính Năng Đối Với Các Chi Tiết Của Giầy Dép - Các Phụ Liệu.doc
  10  TCVN 10080-2013-ISO - Giầy Dép - Yêu Cầu Tính Năng Đối Với Các Chi Tiết Của Giầy Dép.doc
  11  TCVN 10081-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Pho Hậu Và Pho Mũi - Độ Bền Liên Kết.doc
  12  TCVN 10082-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Pho Hậu Và Pho Mũi - Đặc Tính Cơ Học.doc
  13  TCVN 10083-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Ngoài - Năng Lượng Nén.doc
  14  TCVN 10084-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong - Độ Bền Tách Lớp.doc
  15  TCVN 10085-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong - Độ Bền Giữ Đinh Đóng Gót.doc
  16  TCVN 10086-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong - Độ Bền Mài Mòn.doc
  17  TCVN 10433-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Nước.doc
  18  TCVN 10434-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Tác Động Của Nhiệt Độ Cao.doc
  19  TCVN 10435-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Độ Bền Mài Mòn.doc
  20  TCVN 10436-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Độ Cách Nhiệt.doc
  21  TCVN 10437-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Kéo Và Độ Giãn Dài.doc
  22  TCVN 10438-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Ngoài - Độ Bền Uốn.doc
  23  TCVN 10439-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Giầy Nguyên Chiếc - Độ Kết Dính Giữa Mũ Giầy.doc
  24  TCVN 10440-2014-ISO - Giầy Dép - Vị Trí Lấy Mẫu Chuẩn Bị Và Khoảng Thời Gian Điều Hòa Mẫu Và Mẫu Thử.doc
  25  TCVN 10441-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong - Độ Ổn Định Kích Thước.doc
  26  TCVN 10442-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Độ Bền Với Mồ Hôi.doc
  27  TCVN 10443-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Ma Sát Tĩnh.doc
  28  TCVN 10444-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Ngoài - Độ Bền Kéo Và Độ Giãn Dài.doc
  29  TCVN 10445-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu - Dây Giầy - Độ Bền Mài Mòn.doc
  30  TCVN 10446-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu - Phụ Liệu Bằng Kim Loại - Độ Bền Ăn Mòn.doc
  31  TCVN 10447-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu Băng Dính Velcro - Độ Bền Dính Trượt.doc
  32  TCVN 10448-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu Băng Dính Velcro - Độ Bền Bóc Tách Trước Và Sau Khi Dính Lặp Đi Lặp Lại.doc
  33  TCVN 10936-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Khóa Kéo - Độ Bền Chắc.pdf
  34  TCVN 10937-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Khóa Kéo - Độ Bền Khóa Của Con Trượt.pdf
  35  TCVN 10938-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Tính Chất Của Vật Liệu Đàn Hồi - Tính Năng Kéo.pdf
  36  TCVN 10939-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Của Vật Liệu Đàn Hồi Dùng Trong Giầy Dép Đối Với Sự Kéo Giãn Lặp Đi Lặp Lại - Độ Bền Mỏi.pdf
  37  TCVN 10940-2015-ISO - Giầy Dép - Độ Bền Với Sự Xuất Hiện Và Phát Triển Vết Nứt - Phương Pháp Uốn Đai.pdf
  38  TCVN 10941-2015-ISO - Giầy Dép - Các Chất Có Hại Tiềm Ẩn Trong Giầy Dép Và Các Chi Tiết Của Giầy Dép - Xác Định Hợp Chất Hữu Cơ Thiếc Có Trong Vật Liệu Làm Giầy Dép.pdf
  39  TCVN 10942-2015-ISO - Giầy Dép - Các Chất Có Hại Tiềm Ẩn Trong Giầy Dép Và Các Chi Tiết Của Giầy Dép - Xác Định Phtalat Có Trong Vật Liệu Làm Giầy Dép.pdf
  40  TCVN 10943-2015-ISO - Giầy Dép - Các Chất Có Hại Tiềm Ẩn Trong Giầy Dép Và Các Chi Tiết Của Giầy Dép - Phương Pháp Định Lượng Dimetyl Fumarat (DMFU) Có Trong Vật Liệu Làm Giầy Dép.pdf
  41  TCVN 10944-2015-ISO - Giầy Dép Và Các Chi Tiết Của Giầy Dép - Phương Pháp Đánh Giá Hoạt Tính Kháng Khuẩn.pdf
  42  TCVN 10945-2015-ISO - Giầy Dép - Các Chất Có Hại Tiềm Ẩn Trong Giầy Dép Và Các Chi Tiết Của Giầy Dép - Phương Pháp Định Lượng Dimetylformamit Có Trong Vật Liệu Làm Giầy Dép.pdf
  43  TCVN 10946-2015-ISO - Giầy Dép - Các Chất Có Hại Tiềm Ẩn Trong Giầy Dép Và Các Chi Tiết Của Giầy Dép - Phương Pháp Định Lượng Hydrocarbon (Pah) Thơm Đa Vòng (Pah) Có Trong Vật Liệu Làm Giầy Dép.pdf
  44  TCVN 10947-2015-ISO - Giày Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Và Lót Mũ Giầy - Độ Thấm Hơi Nước Và Độ Hấp Thụ Hơi Nước.pdf
  45  TCVN 10948-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giày, Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Độ Bền Màu Với Chà Xát.pdf
  46  TCVN 10949-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy, Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Sự Di Trú Màu.pdf
  47  TCVN 10950-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Ngoài, Đế Trong, Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Hàm Lượng Chất Tan Trong Nước.pdf
  48  TCVN 10951-2015-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Giầy Nguyên Chiếc - Độ Cách Nhiệt.pdf
  49  TCVN 1677-1986 - Giày Vải Xuất Khẩu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  50  TCVN 1678-1975 - Giày Vải Xuất Khẩu - Phương Pháp Thử.doc
  51  TCVN 1678-1986 - Giày Vải Xuất Khẩu - Phương Pháp Thử.doc
  52  TCVN 1679-1975 - Giày Vải Xuất Khẩu - Bao Gói Ghi Nhãn Vận Chuyển Và Bảo Quản.doc
  53  TCVN 1680-1975 - Quần Áo Nam - Phương Pháp Đo Cơ Thể.doc
  54  TCVN 1681-1975 - Quần Áo Nam - Cỡ Số.doc
  55  TCVN 2108-1977 - Sản Phẩm May Mặc Thông Dụng - Tên Gọi Và Giải Thích.doc
  56  TCVN 2109-1977 - Sản Phẩm May Mặc - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  57  TCVN 2110-1977 - Quần Âu Và Áo Sơmi - Phương Pháp Kiểm Tra.doc
  58  TCVN 2111-1977 - Áo Sơmi - Phân Loại Chất Lượng Cắt May Bằng Phương Pháp Cho Điểm.doc
  59  TCVN 2112-1977 - Quần Âu - Phân Loại Chất Lượng Cắt May Bằng Phương Pháp Cho Điểm.doc
  60  TCVN 4540-1994 - Khăn Bông.doc
  61  TCVN 5097-1990 - Bít Tất - Phương Pháp Xác Định Kích Thước.doc
  62  TCVN 5098-1990 - Bít Tất - Phương Pháp Xác Định Độ Nén Cổ Chun.doc
  63  TCVN 5099-1990 - Bít Tất - Phương Pháp Xác Định Độ Dãn Của Bàn Tất Khi Kéo.doc
  64  TCVN 5100-1990 - Bít Tất - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Mài Mòn.doc
  65  TCVN 5101-1990 - Bít Tất - Phương Pháp Xác Định Sự Thay Đổi Kích Thước Của Bàn Tất Sau Khi Giặt.doc
  66  TCVN 5781-2009 - Phương Pháp Đo Cơ Thể Người.doc
  67  TCVN 5782-1994 - Hệ Thống Cỡ Số Tiêu Chuẩn Quần Áo.doc
  68  TCVN 5782-2009 - Hệ Thống Cỡ Số Tiêu Chuẩn Quần Áo.doc
  69  TCVN 6054-1995 - Quần Áo May Mặc Thông Dụng.doc
  70  TCVN 7315-2003 - Hệ Thống Cỡ Số Giày - Phương Pháp Đo Kích Thước Chân.doc
  71  TCVN 7316-2003 - Hệ Thống Cỡ Số Giày - Hệ Mondopoint Và Cách Chuyển Đổi Sang Các Hệ Khác.doc
  72  TCVN 7427-1-2014-ISO - Da - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Mềm Dẻo - Phần 1 Phương Pháp Nén Thẳng Lặp Đi Lặp Lại.doc
  73  TCVN 7427-2-2014-ISO - Da - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Mềm Dẻo - Phần 2 Phương Pháp Nén Góc Lặp Đi Lặp Lại.doc
  74  TCVN 7427-2004-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Mềm.doc
  75  TCVN 7428-2004-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Cứng.doc
  76  TCVN 7544-2005 - Giầy Ủng Cao Su - Ủng Bằng Cao Su Lưu Hóa Chống Axít Kiềm.doc
  77  TCVN 7545-2005 - Giầy Ủng Cao Su - Ủng Bằng Cao Su Lưu Hóa Chống Xăng Dầu Mỡ.doc
  78  TCVN 8208-2009 - Giày Vải.doc
  79  TCVN 8840-2011-ISO - Giày Dép - Yêu Cầu Tính Năng Đối Với Các Chi Tiết Của Giày Dép - Đế Ngoài.doc
  80  TCVN 9538-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Kéo Khi Gò.doc
  81  TCVN 9539-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Và Lót Mũ Giầy - Độ Bền Uốn.doc
  82  TCVN 9540-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Biến Dạng.doc
  83  TCVN 9541-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Lót Mũ Giầy Lót Mặt - Độ Bền Xé.doc
  84  TCVN 9542-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Lót Mũ Giầy Lót Mặt - Độ Bền Đường May.doc
  85  TCVN 9543-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Tách Lớp.doc
  86  TCVN 9544-2013-ISO - Trang Phục Bảo Vệ - Tính Chất Cơ Học - Xác Định Độ Bền Đâm Xuyên.doc
  87  TCVN 9545-2013-ISO - Trang Phục Bảo Vệ - Tính Chất Cơ Học - Xác Định Độ Bền Đâm Xuyên.doc
  88  TCVN 9546-2013-ISO - Trang Phục Bảo Vệ - Tính Chất Cơ Học - Xác Định Độ Bền Cắt Bởi Các Vật Sắc.doc
  89  TCVN 9547-2013-ISO - Trang Phục Bảo Vệ - Bảo Vệ Chống Hóa Chất Lỏng - Phép Đo Mức Độ Không Thấm Mức Độ Lưu Lại Và Mức Độ Thấm Qua Của Các Chế Phẩm Thuốc Trừ Sâu Lỏng Qua Vật Liệu Làm Trang Phục Bảo Vệ.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1-EtLZ4V9zWmyNC0ssF50hB8QvB0yCYQl
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page