DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Thủy Tinh Và Gốm

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Aug 16, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Thủy Tinh Và Gốm
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  184 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10139-2013 - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Liên Kết.doc
  002  TCVN 10140-2013-ISO - Gốm Mịm (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Ăn Mòn Của Gốm Monolithic Trong Dung Dịch Dịch Acid Và Kiềm.doc
  003  TCVN 10141-1-2013-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Xác Định Tính Năng Làm Sạch Không Khí Của Vật Liệu Bán Dẫn Xúc Tác Quang - Phần 1 Loại Bỏ Ni Tơ Oxit.doc
  004  TCVN 10141-2-2013-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Xác Định Tính Năng Làm Sạch Không Khí Của Vật Liệu Bán Dẫn Xúc Tác Quang - Phần 2 Loại Bỏ Acetaldehyd.doc
  005  TCVN 10141-3-2013-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Xác Định Tính Năng Làm Sạch Không Khí Của Vật Liệu Bán Dẫn Xúc Tác Quang - Phần 3 Loại Bỏ Toluen.doc
  006  TCVN 1044-1971 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Thể Tích.doc
  007  TCVN 1044-2011 - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Dụng Cụ Đo Thể Tích - Phương Pháp Xác Định.doc
  008  TCVN 1045-1971 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Xung Nhiệt.doc
  009  TCVN 1045-1988 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Xung Nhiệt.doc
  010  TCVN 1046-1971 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Nước.doc
  011  TCVN 1046-1988 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Nước Ở 98oC Và Phân Cấp.doc
  012  TCVN 1046-2004 - Thủy Tinh - Độ Bền Nước Của Hạt Thủy Tinh Ở 98 Độ C - Phương Pháp Thử Và Phân Cấp.doc
  013  TCVN 1047-1971 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Kiềm.doc
  014  TCVN 1047-1988 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Kiềm Và Phân Cấp.doc
  015  TCVN 1047-2004 - Thủy Tinh - Độ Bền Ăn Mòn Đối Với Hỗn Hợp Dung Dịch Kiềm Sôi - Phương Pháp Thử.doc
  016  TCVN 1048-1971 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Axit.doc
  017  TCVN 1048-1988 - Thủy Tinh - Xác Định Độ Bền Axit Và Phân Cấp.doc
  018  TCVN 1048-2007 - Thủy Tinh - Độ Bền Ăn Mòn Bởi Axit Clohydric Ở 100 Độ C - Phương Pháp Phổ Phát Xạ Ngọn Lửa Hoặc Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Ngọn Lửa.pdf
  019  TCVN 1049-1971 - Thủy Tinh - Phân Cấp Về Độ Bền Hóa Học.doc
  020  TCVN 1050-1971 - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Côn Mài Có Độ Côn 1-10 - Kích Thước Phần Mài.doc
  021  TCVN 10760-2015 - Kính Phẳng Tôi Hóa - Phân Loại Và Phương Pháp Thử.doc
  022  TCVN 176-1986 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Nén.doc
  023  TCVN 177-1986 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Riêng.pdf
  024  TCVN 178-1986 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Xác Định Độ Hút Nước Độ Xốp Và Khối Lượng Thể Tích.doc
  025  TCVN 179-1986 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Xác Định Độ Chịu Lửa.doc
  026  TCVN 201-1986 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Xác Định Độ Co Hay Nở Phụ.doc
  027  TCVN 202-1986 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Xác Định Độ Biến Dạng Dưới Tải Trọng.doc
  028  TCVN 3992-1985 - Sản Phẩm Thủy Tinh Dùng Trong Xây Dựng - Thuật Ngữ - Định Nghĩa.pdf
  029  TCVN 4284-1986 - Khuyết Tật Thủy Tinh - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  030  TCVN 4710-1989 - Gạch Chịu Lửa Samôt.pdf
  031  TCVN 4710-1998 - Vật Liệu Chịu Lửa - Gạch Samôt.doc
  032  TCVN 5436-2006 - Sản Phẩm Sứ Vệ Sinh - Phương Pháp Thử.doc
  033  TCVN 5437-1991 - Tấm Gốm Tráng Men Để Ốp Mặt Trong Tường.pdf
  034  TCVN 5441-1991 - Vật Liệu Và Sản Phẩm Chịu Lửa - Phân Loại.doc
  035  TCVN 5441-2004 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phân Loại.doc
  036  TCVN 5513-1991 - Chai Lọ Thủy Tinh Dùng Cho Đồ Hộp.doc
  037  TCVN 5696-1992 - Bột Màu Xây Dựng - Xanh Crom Oxit.doc
  038  TCVN 6300-1997 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Sản Phẩm Gốm Xây Dựng - Đất Sét - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  039  TCVN 6301-1997 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Sản Phẩm Gốm Xây Dựng - Cao Lanh Lọc - Yêu Cầu Kĩ Thuật.pdf
  040  TCVN 6416-1998 - Vật Liệu Chịu Lửa - Vữa Samôt.pdf
  041  TCVN 6530-1-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 1 Xác Định Độ Bền Nén Ở Nhiệt Độ.doc
  042  TCVN 6530-10-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 10 Xác Định Độ Bền Uốn Ở Nhiệt Độ Cao.doc
  043  TCVN 6530-11-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 11 Xác Định Độ Chịu Mài Mòn Ở Nhiệt Độ Thường.doc
  044  TCVN 6530-12-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 12 Xác Định Khối Lượng Thể Tích Vật Liệu Dạng Hạt.doc
  045  TCVN 6530-13-2008 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 13 Xác Định Độ Bền Ôxy Hóa Của Vật Liệu Chịu Lửa Chứa Cacbon.pdf
  046  TCVN 6530-2-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  047  TCVN 6530-3-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Khối Lượng Thể Tích Độ Hút.doc
  048  TCVN 6530-4-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Độ Chịu Lửa.doc
  049  TCVN 6530-5-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 5 Xác Định Độ Co Nở Phụ Sau Khi Nung.doc
  050  TCVN 6530-6-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 6 Xác Định Nhiệt Độ Biến Dạng Dưới Tải.doc
  051  TCVN 6530-7-2000 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 7 Xác Định Độ Bền Sốc Nhiệt.doc
  052  TCVN 6530-8-2003 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 8 Xác Định Độ Bền Xỉ.doc
  053  TCVN 6530-9-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 9 Xác Định Độ Dẫn Nhiệt Bằng Phương Pháp Dây Nóng (Hình Chữ Thập).doc
  054  TCVN 6533-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa Alumosilicat - Phương Pháp Phân Tích Hóa Học.doc
  055  TCVN 6587-2000 - Nguyên Liệu Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa Samot - Đất Sét.doc
  056  TCVN 6588-2000 - Nguyên Liệu Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa Samot - Cao Lanh.doc
  057  TCVN 6598-2000 - Nguyên Liệu Sản Xuất Sản Phẩm Gốm Xây Dựng - Trường Thạch.pdf
  058  TCVN 6819-2001 - Vật Liệu Chịu Lửa Chứa Crôm - Phương Pháp Phân Tích Hóa Học.doc
  059  TCVN 6926-2001 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Thủy Tinh Xây Dựng - Đôlômit.doc
  060  TCVN 6927-2001 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Sản Phẩm Gốm Xây Dựng - Thạch Anh.doc
  061  TCVN 7146-1-2002-ISO - Dụng Cụ Bằng Gốm Gốm Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Đựng Thức Ăn Bằng Thuỷ Tinh.doc
  062  TCVN 7146-2-2002-ISO - Dụng Cụ Bằng Gốm Gốm Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Đựng Thức Ăn Bằng Thuỷ Tinh.doc
  063  TCVN 7147-1-2002-ISO - Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh Có Lòng Sâu Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Sự Thôi Ra.doc
  064  TCVN 7147-2-2002-ISO - Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh Có Lòng Sâu Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Sự Thôi Ra.doc
  065  TCVN 7148-1-2002-ISO - Dụng Cụ Nấu Bếp Bằng Gốm Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Sự Thôi Ra Của Chì.doc
  066  TCVN 7148-2-2002-ISO - Dụng Cụ Nấu Bếp Bằng Gốm Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Sự Thôi Ra Của Chì.doc
  067  TCVN 7149-2007-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Buret.doc
  068  TCVN 7150-2007-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Pipet Chia Độ.doc
  069  TCVN 7151-2010-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Pipet Một Mức.doc
  070  TCVN 7152-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Pipet Pasteur Sử Dụng Một Lần.doc
  071  TCVN 7153-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Định Mức.doc
  072  TCVN 7154-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Cốc Thí Nghiệm Có Mỏ.doc
  073  TCVN 7155-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Sốc Nhiệt Và Độ Bền Sốc Nhiệt - Phương Pháp Thử.doc
  074  TCVN 7156-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Phễu Lọc.doc
  075  TCVN 7157-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bộ Ngưng Tụ.doc
  076  TCVN 7158-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Phễu Chiết Và Phễu Chiết Nhỏ Giọt.doc
  077  TCVN 7190-1-2002 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Lấy Mẫu - Phần 1 Lấy Mẫu Nguyên Liệu.doc
  078  TCVN 7190-2-2002 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Lẫy Mẫu - Phần 2 Lấy Mẫu Và Kiểm Tra Nghiệm Thu Sản Phẩm Định Hình.doc
  079  TCVN 7207-1-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 1 Xác Định Silic Dioxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Phân Tử.doc
  080  TCVN 7207-2-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 2 Xác Định Hàm Lượng Natri Oxit Và Kali Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Ngọn Lửa.doc
  081  TCVN 7207-3-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 3 Xác Định Hàm Lượng Canxi Oxit Và Magiê Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Ngọn Lửa..doc
  082  TCVN 7207-4-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 4 Xác Định Nhôm Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Phân Tử.doc
  083  TCVN 7207-6-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 6 Xác Định BO (III) Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Phân Tử.doc
  084  TCVN 7218-2002 - Kính Tấm Xây Dựng - Kính Nổi - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  085  TCVN 7219-2002 - Kính Tấm Xây Dựng - Phương Pháp Thử.doc
  086  TCVN 7307-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Chịu Áp Lực Bên Trong - Phương Pháp Thử.rtf
  087  TCVN 7307-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Chịu Áp Lực Bên Trong - Phương Pháp Thử.doc
  088  TCVN 7308-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Sốc Nhiệt Và Khả Năng Chịu Sốc Nhiệt.doc
  089  TCVN 7308-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thuỷ Tinh - Độ Bền Sốc Nhiệt Và Khả Năng Chịu Sốc Nhiệt.doc
  090  TCVN 7309-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Xác Định Dung Tích Bằng Phương Pháp Khối Lượng.rtf
  091  TCVN 7309-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thuỷ Tinh - Xác Định Dung Tích Bằng Phương Pháp Khối Lượng.doc
  092  TCVN 7310-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Chịu Tải Trọng Đứng - Phương Pháp Thử.doc
  093  TCVN 7310-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thuỷ Tinh - Độ Bền Chịu Tải Trọng Đứng - Phương Pháp Thử.doc
  094  TCVN 7311-2003 - Chai Thủy Tinh - Độ Thẳng Đứng - Phương Pháp Thử.doc
  095  TCVN 7364-1-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 1 Định Nghĩa Và Mô Tả Các Vật Liệu Thành Phần.pdf
  096  TCVN 7364-2-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 2 Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp.pdf
  097  TCVN 7364-3-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 3 Kính Dán Nhiều Lớp.pdf
  098  TCVN 7364-4-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 4 Phương Pháp Thử Độ Bền.pdf
  099  TCVN 7364-5-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 5 Kích Thước Và Hoàn Thiện Cạnh Sản Phẩm.pdf
  100  TCVN 7364-6-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 6 Ngoại Quan.pdf
  101  TCVN 7368-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phương Pháp Thử.pdf
  102  TCVN 7368-2012 - Kính Xây Dựng - Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phương Pháp Thử Độ Bền Va Đập.doc
  103  TCVN 7431-2004-ISO - Thủy Tinh - Độ Bền Nước Của Hạt Thủy Tinh Ở 121 Độ C - Phương Pháp Thử Và Phân Cấp.doc
  104  TCVN 7432-1-2004-ISO - Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Độ Bền Nước Bề Mặt Trong Của Bao Bì Thuỷ Tinh - Phần 1 Xác Định Bằng Phương Pháp Chuẩn Độ Và Phân Cấp.doc
  105  TCVN 7453-2004 - Vật Liệu Chịu Lửa - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  106  TCVN 7455-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Tôi Nhiệt An Toàn.pdf
  107  TCVN 7456-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Cốt Lưới Thép.doc
  108  TCVN 7483-2005 - Gạch Gốm Ốp Lát Đùn Dẻo - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  109  TCVN 7484-2005 - Vật Liệu Chịu Lửa - Gạch Cao Alumin.doc
  110  TCVN 7505-2005 - Quy Phạm Sử Dụng Kính Trong Xây Dựng - Lựa Chọn Và Lắp Đặt.pdf
  111  TCVN 7526-2005 - Kính Xây Dựng - Định Nghĩa Và Phân Loại.doc
  112  TCVN 7527-2005 - Kính Xây Dựng - Kính Cán Vân Hoa.doc
  113  TCVN 7528-2005 - Kính Xây Dựng - Kính Phủ Phản Quang.pdf
  114  TCVN 7529-2005 - Kính Xây Dựng - Kính Màu Hấp Thụ Nhiệt.doc
  115  TCVN 7599-2007 - Thuỷ Tinh Xây Dựng - Blốc Thuỷ Tinh Rỗng.doc
  116  TCVN 7624-2007 - Kính Gương - Kính Gương Tráng Bạc Bằng Phương Pháp Hoá Học Ướt - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  117  TCVN 7625-2007 - Kính Gương - Phương Pháp Thử.doc
  118  TCVN 7636-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Gạch Samốt Cách Nhiệt.doc
  119  TCVN 7637-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Gạch Cao Alumin Cách Nhiệt.doc
  120  TCVN 7638-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Xác Định Hàm Lượng Zircon Dioxit.doc
  121  TCVN 7706-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Xác Định Hàm Lượng Phospho Pentoxit.doc
  122  TCVN 7707-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Xác Định Hàm Lượng Titan Dioxit.doc
  123  TCVN 7708-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Vữa Cao Alumin.doc
  124  TCVN 7709-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Vữa Manhêdi.doc
  125  TCVN 7710-2007 - Vật Liệu Chịu Lửa - Gạch Manhêdi Cácbon.doc
  126  TCVN 7736-2007 - Kính Xây Dựng - Kính Kéo.pdf
  127  TCVN 7737-2007 - Kính Xây Dựng - Phương Pháp Xác Định Độ Xuyên Quang Độ Phản Quang.doc
  128  TCVN 7738-2007 - Sợi Thủy Tinh - Thủy Tinh Hệ E. C. S - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  129  TCVN 7739-1-2007 - Sợi Thuỷ Tinh - Phương Pháp Thử - Phần 1 Xác Định Độ Ẩm.doc
  130  TCVN 7739-2-2007 - Sợi Thuỷ Tinh - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Khối Lượng.doc
  131  TCVN 7739-3-2007 - Sợi Thuỷ Tinh - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Hàm Lượng Chất Kết Dính.doc
  132  TCVN 7739-4-2007 - Sợi Thuỷ Tinh - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Đường Kính Trung Bình.doc
  133  TCVN 7739-5-2007 - Sợi Thuỷ Tinh - Phương Pháp Thử - Phần 5 Xác Định Độ Xe Của Sợi.doc
  134  TCVN 7739-6-2007 - Sợi Thuỷ Tinh - Phương Pháp Thử - Phần 6 Xác Định Lực Kéo Đứt Và Độ Giãn Đứt.doc
  135  TCVN 7890-2008 - Vật Liệu Chịu Lửa Kiềm Tính - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Magiê Oxit (Mgo).doc
  136  TCVN 7891-2008 - Vật Liệu Chịu Lửa Kiềm Tính - Spinel.pdf
  137  TCVN 7908-2008 - Prepreg Sợi Thủy Tinh.doc
  138  TCVN 7948-2008 - Vật Liệu Chịu Lửa Manhedi-Cacbon - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Cacbon Tổng.doc
  139  TCVN 7949-1-2008-ISO - Vật Liệu Chịu Lửa Cách Nhiệt Định Hình - Phương Pháp Thử - Phần 1 Xác Định Độ Bền Nén Ở Nhiệt Độ Thường.doc
  140  TCVN 7949-2-2008-ISO - Vật Liệu Chịu Lửa Cách Nhiệt Định Hình - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Khối Lượng Thể Tích Và Độ Xốp Thực.doc
  141  TCVN 7950-2008 - Vật Liệu Cách Nhiệt - Vật Liệu Canxi Silicat.doc
  142  TCVN 8253-2009 - Gạch Chịu Lửa Kiềm Tính Cho Lò Thổi Oxy Và Lò Điện Hồ Quang Luyện Thép.doc
  143  TCVN 8254-2009 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng B2O3.doc
  144  TCVN 8255-2009 - Vật Liệu Chịu Lửa - Gạch Manhêdi.doc
  145  TCVN 8260-2009 - Kính Xây Dựng - Kính Hộp Gắn Kín Cách Nhiệt.doc
  146  TCVN 8261-2009 - Kính Xây Dựng - Phương Pháp Thử - Xác Định Ứng Suất Bề Mặt Và Ứng Suất Cạnh Của Kính Bằng Phương Pháp Quang Đàn Hồi Không Phá Hủy Sản Phẩm.doc
  147  TCVN 8263-2009 - Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Mangan Oxit.doc
  148  TCVN 8552-2010 - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Chuẩn Bị Mẫu Để Xác Định Sự Phân Bố.doc
  149  TCVN 8553-2010 - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Xác Định Độ Dày Của Màng Gốm.doc
  150  TCVN 8554-2010 - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Xác Định Khối Lượng Riêng Tuyệt Đối.doc
  151  TCVN 8555-2010-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Thử Hoạt Tính Kháng Khuẩn Của Vật Liệu Bán Dẫn Xúc Tác Quang.doc
  152  TCVN 8556-2010-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Thử Tính Năng Tự Làm Sạch Của Vật Liệu Bán Dẫn Xúc Tác Quang - Xác Định Góc Tiếp Xúc Nước.doc
  153  TCVN 9031-2011 - Vật Liệu Chịu Lửa - Ký Hiệu Các Đại Lượng Và Đơn Vị.doc
  154  TCVN 9032-2011 - Vật Liệu Chịu Lửa - Gạch Kiềm Tính Manhêdi Spinel Và Manhêdi Crôm Dùng Cho Lò Quay.doc
  155  TCVN 9033-2011 - Gạch Chịu Lửa Cho Lò Quay - Kích Thước Cơ Bản.doc
  156  TCVN 9036-2011 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Thủy Tinh - Cát - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  157  TCVN 9037-2011 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Thủy Tinh - Cát - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  158  TCVN 9038-2011 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Thủy Tinh - Cát - Phương Pháp Xác Định Thành Phần Cỡ Hạt.doc
  159  TCVN 9039-2011 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Thủy Tinh - Đá Vôi.pdf
  160  TCVN 9097-2011-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Phương Pháp Xác Định Tính Năng Làm Sạch Nước Của Vật Liệu Bán Dẫn Xúc Tác Quang Bằng Phép Đo Khả Năng Tạo Thành Oxy Hoạt Tính.doc
  161  TCVN 9098-2011-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Xác Định Hoạt Tính Xúc Tác Quang Bề Mặt Trong Môi Trường Nước Bằng Phân Hủy Xanh Metylen.doc
  162  TCVN 9099-2011-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Hệ Thống Phân Loại.doc
  163  TCVN 9100-2011-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Xác Định Hàm Lượng Hạt Thô Trong Bột Gốm Bằng Phương Pháp Sàng Ướt.doc
  164  TCVN 9101-2011-ISO - Gốm Mịn (Gốm Cao Cấp Gốm Kỹ Thuật Cao Cấp) - Vật Liệu Silic Nitrua Dùng Cho Viên Bi Ổ Lăn.doc
  165  TCVN 9133-2011 - Ngói Gốm Tráng Men.doc
  166  TCVN 9171-2012 - Thủy Tinh Và Cát Để Sản Xuất Thủy Tinh - Quy Định Chung Trong Phân Tích Hóa Học.doc
  167  TCVN 9172-2012 - Thủy Tinh Không Mầu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Silic Dioxit.doc
  168  TCVN 9173-2012 - Thủy Tinh Không Mầu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Sunfua Trioxit.doc
  169  TCVN 9174-2012 - Thủy Tinh Không Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Sắt Oxit.doc
  170  TCVN 9175-2012 - Thủy Tinh Không Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nhôm Oxit.doc
  171  TCVN 9176-2012 - Thủy Tinh Không Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Canxi Oxit Và Magie Oxit.doc
  172  TCVN 9177-2012 - Thủy Tinh Không Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Natri Oxit Và Kali Oxit.doc
  173  TCVN 9178-2012 - Thủy Tinh Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Sắt Oxit.doc
  174  TCVN 9179-2012 - Thủy Tinh Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Titan Dioxit.doc
  175  TCVN 9180-2012 - Thủy Tinh Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Đồng Oxit.doc
  176  TCVN 9181-2012 - Thủy Tinh Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Coban Oxit.doc
  177  TCVN 9182-2012 - Thủy Tinh Màu - Phương Pháp Phân Tích Hóa Học Xác Định Hàm Lượng Niken Oxit.doc
  178  TCVN 9183-2012 - Cát Để Sản Xuất Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Silic Dioxit.doc
  179  TCVN 9184-2012 - Cát Để Sản Xuất Thủy Tinh – Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Sắt Oxit.doc
  180  TCVN 9185-2012 - Cát Để Sản Xuất Thủy Tinh - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nhôm Oxit.doc
  181  TCVN 9186-2012 - Cát Để Sản Xuất Thủy Tinh – Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Titan Đioxit.doc
  182  TCVN 9187-2012 - Cát Để Sản Xuất Thủy Tinh – Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm.doc
  183  TCVN 9502-2013 - Kính Xây Dựng - Xác Định Hệ Số Truyền Nhiệt (Giá Trị U) - Phương Pháp Tính.doc
  184  TCVN 9808-2013 - Kính Xây Dựng - Kính Phủ Bức Xạ Thấp.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1GI0st99yQW-6yYbosaxndWQr9D6AK-hN
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page