DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Viễn Thông, Kỹ Thuật Âm Thanh Và Hình Ảnh

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Jul 14, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Viễn Thông, Kỹ Thuật Âm Thanh Và Hình Ảnh
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  191 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10153-2013 - Phương Pháp Đo Công Suất Tiêu Thụ Của Thiết Bị Audio Video.doc
  002  TCVN 10250-2013 - Cáp Sợi Quang - Cáp Quang Treo Kết Hợp Dây Chống Sét (OPGW) Dọc Theo Đường Dây.doc
  003  TCVN 10251-2013 - Thiết Kế Lắp Đặt Hệ Thống Cáp Thông Tin Trong Tòa Nhà - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  004  TCVN 10296-2014 - Cáp Đồng Trục Dùng Trong Mạng Phân Phối Tín Hiệu Truyền Hình Cáp - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  005  TCVN 10297-2014 - Phiến Đấu Dây Cat5-Cat5e - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  006  TCVN 10298-2014 - Tín Hiệu Truyền Hình Internet - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  007  TCVN 11237-1-2015 - Giao Thức Cấu Hình Động Internet Phiên Bản 6 (DHCPV6) - Phần 1 Đặc Tả Giao Thức.pdf
  008  TCVN 11237-2-2015 - Giao Thức Cấu Hình Động Internet Phiên Bản 6 (DHCPV6) - Phần 2 Dịch Vụ Dhcp Không Giữ Trạng Thái Cho Ipv6.pdf
  009  TCVN 11237-3-2015 - Giao Thức Cấu Hình Động Internet Phiên Bản 6 (DHCPV6) - Phần 3 Các Tùy Chọn Cấu Hình Dns.pdf
  010  TCVN 2103-1994 - Dây Điện Bọc Nhựa PVC.doc
  011  TCVN 2105-1990 - Dây Thông Tin Cách Điện Bằng Chất Dẻo.doc
  012  TCVN 3718-1-2005 - Quản Lý An Toàn Trong Trường Bức Xạ Tần Số Rađio - Phần 1 Mức Phơi Nhiễm Lớn Nhất.doc
  013  TCVN 3718-2-2007 - Quản Lý An Toàn Trong Trường Bức Xạ Tần Số Rađio - Phần 2 Phương Pháp Khuyến Cáo.doc
  014  TCVN 4271-1986 - Loa Điện Động - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc
  015  TCVN 4289-1986 - Loa Nén.doc
  016  TCVN 4463-1987 - Máy Thu Thanh - Phân Loại Thông Số Cơ Bản Và Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  017  TCVN 5022-1989 - Cơ Cấu Nối Anten Và Nối Đất Dùng Cho Thiết Bị Vô Tuyến Điện Tử Dân Dụng - Kích Thước Cơ Bản.doc
  018  TCVN 5327-1991 - Radio - Caxét - Phân Loại Thông Số Cơ Bản Và Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  019  TCVN 5329-1991 - Máy Thu Hình Màu - Phân Loại Thông Số Cơ Bản Và Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  020  TCVN 5771-1993 - Anten Máy Thu Hình.doc
  021  TCVN 5830-1999 - Truyền Hình - Các Thông Số Cơ Bản.doc
  022  TCVN 5831-1999 - Máy Phát Hình Các Thông Số Cơ Bản Và Phương Pháp Đo.doc
  023  TCVN 5832-1994 - Máy Phát Thanh Sóng Cực Ngắn (FM) - Các Thông Số Cơ Bản Và Phương Pháp Đo.doc
  024  TCVN 6098-1-2009 - Phương Pháp Đo Máy Thu Hình Dùng Trong Truyền Hình Quảng Bá - Phần 1 Lưu Ý Chung - Các Phép Đo Ở Tần Số Radio Và Tần Số Video.doc
  025  TCVN 6098-2-2009 - Phương Pháp Đo Máy Thu Hình Dùng Trong Truyền Hình Quảng Bá - Phần 2 Đường Tiếng - Phương Pháp Đo Chung Và Phương Pháp Đo Dùng Cho Các Kênh Đơn Âm.doc
  026  TCVN 6697-1-2000 - Thiết Bị Của Hệ Thống Âm Thanh - Phần 1 Quy Định Chung.doc
  027  TCVN 6697-5-2000 - Thiết Bị Của Hệ Thống Âm Thanh - Phần 5 Loa.doc
  028  TCVN 6697-5-2009 - Thiết Bị Hệ Thống Âm Thanh - Phần 5 Loa.doc
  029  TCVN 6698-1-2000 - Lõi Cuộn Cảm Và Biến Áp Dùng Trong Viễn Thông - Phần 1 Quy Định Kỹ Thuật Chung.doc
  030  TCVN 6699-1-2000 - Anten Thu Tín Hiệu Phát Thanh Và Truyền Hình Quảng Bá Trong Dải Tần Từ 30 MHz.doc
  031  TCVN 6745-1-2000 - Cáp Sợi Quang - Phần 1 Quy Định Kỹ Thuật Chung.doc
  032  TCVN 6745-2-2000 - Cáp Sợi Quang - Phần 2 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Sản Phẩm.doc
  033  TCVN 6745-3-2000 - Cáp Sợi Quang - Phần 3 Quy Định Kỹ Thuật Từng Phần.doc
  034  TCVN 6746-2000 - Đặc Tính Truyền Dẫn Của Máy Điện Thoại Số Có Băng Tần Điện Thoại (300 - 3400 Hz).doc
  035  TCVN 6766-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe Nhìn - Tấm Thông Số - Ghi Nhãn Nguồn Điện.doc
  036  TCVN 6768-1-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe-Nhìn Video Và Truyền Hình - Phần 1 Quy Định Chung.doc
  037  TCVN 6768-2-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe-Nhìn Video Và Truyền Hình - Phần 2.doc
  038  TCVN 6768-3-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe-Nhìn Video Và Truyền Hình - Phần 3 Bộ Nối.doc
  039  TCVN 6849-1-2001 - Máy Phát Thanh Điều Biên - Phần 1 Thông Số Cơ Bản.doc
  040  TCVN 6850-1-2001 - Máy Phát Thanh Sóng Cực Ngắn - Phần 1 Thông Số Cơ Bản.doc
  041  TCVN 6850-2-2001 - Máy Phát Thanh Sóng Cực Ngắn (FM) - Phần 2 Phương Pháp Đo Các Thông Số Cơ Bản.doc
  042  TCVN 6851-1-2001 - Bàn Trộn Âm Thanh - Phần 1 Thông Số Cơ Bản.doc
  043  TCVN 6851-2-2001 - Bàn Trộn Âm Thanh - Phần 2 Phương Pháp Đo Các Thông Số Cơ Bản.doc
  044  TCVN 6988-2006 - Thiết Bị Tần Số Rađiô Dùng Trong Công Nghiệp Nghiên Cứu Khoa Học Và Y Tế (ISM).doc
  045  TCVN 6989-1-1-2008 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 1-1 Thiết Bị Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Thiết Bị Đo.doc
  046  TCVN 6989-1-2-2010 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 1-2 Thiết Bị Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô.doc
  047  TCVN 6989-1-3-2008 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 1-3 Thiết Bị Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô.doc
  048  TCVN 6989-1-4-2010 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô – Phần 1-4 Thiết Bị Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô.doc
  049  TCVN 6989-1-5-2008 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 1-5 Thiết Bị Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô.doc
  050  TCVN 6989-2-1-2010 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 2-1 Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm - Đo Nhiễu Dẫn.doc
  051  TCVN 6989-2-2-2008 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 2-2 Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm - Đo Công Suất Nhiễu.doc
  052  TCVN 6989-2-3-2010 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 2-3 Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm - Đo Nhiễu Bức Xạ.doc
  053  TCVN 6989-2-4-2008 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Thiết Bị Đo Và Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm Tần Số Rađiô - Phần 2-4 Phương Pháp Đo Nhiễu Và Miễn Nhiễm - Đo Miễn Nhiễm.doc
  054  TCVN 6990-2001 - Phương Pháp Đo Đặc Tính Chống Nhiễu Của Bộ Lọc Thụ Động Tần Số Rađiô Và Linh Kiện.doc
  055  TCVN 7186-2010 - Giới Hạn Và Phương Pháp Đo Đặc Tính Nhiều Tần Số Rađiô Của Thiết Bị Chiếu Sáng.doc
  056  TCVN 7187-2002 - Hướng Dẫn Sử Dụng Phương Pháp Thay Thế Đo Bức Xạ Của Lò Vi Sóng Ở Tần Số.doc
  057  TCVN 7188-2002 - Ảnh Hưởng Của Tạp Xung Đến Hệ Thống Thông Tin Di Động Tần Số Rađiô.doc
  058  TCVN 7189-2009 - Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin - Đặc Tính Nhiễu Tần Số Vô Tuyến.doc
  059  TCVN 7317-2003 - Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin - Đặc Tính Miễn Nhiễm - Giới Hạn Và Phương Pháp Đo.doc
  060  TCVN 7379-1-2004 - Đặc Tính Nhiễu Tần Số Radio Của Đường Dây Tải Điện Trên Không Và Thiết Bị Điện Cao Áp - Phần 1 Mô Tả Hiện Tượng.doc
  061  TCVN 7379-2-2004 - Đặc Tính Nhiễu Tần Số Radio Của Đường Dây Tải Điện Trên Không Và Thiết Bị Điện Cao Áp - Phần 2 Phương Pháp Đo Và Quy Trình Xác Định Giới Hạn.doc
  062  TCVN 7379-3-2010 - Đặc Tính Nhiễu Tần Số Radio Của Đường Dây Tải Điện Trên Không Và Thiết Bị Điện Cao Áp - Phần 3 Quy Trình Kỹ Thuật Để Giảm Thiểu Phát Ra Tạp Rađiô.doc
  063  TCVN 7444-1-2004-ISO - Xe Lăn - Phần 1 Xác Định Độ Ổn Định Tĩnh.doc
  064  TCVN 7444-10-2010-ISO - Xe Lăn - Phần 10 Xác Định Khả Năng Trèo Qua Vật Cản Của Xe Lăn Điện.doc
  065  TCVN 7444-14-2010-ISO - Xe Lăn - Phần 14 Hệ Thống Điện Và Hệ Thống Điều Khiển Của Xe Lăn Điện Và Xe Scuto - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử.doc
  066  TCVN 7444-15-2007-ISO - Xe Lăn - Phần 15 Yêu Cầu Về Công Bố Thông Tin Lập Tài Liệu Và Ghi Nhãn.doc
  067  TCVN 7444-16-2007-ISO - Xe Lăn - Phần 16 Độ Bền Chống Cháy Của Các Bộ Phận Được Bọc Đệm - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử.doc
  068  TCVN 7444-19-2007-ISO - Xe Lăn - Phần 19 Các Cơ Cấu Tạo Ra Độ Linh Động Của Bánh Xe Trong Xe Lăn Có Lắp Động Cơ.doc
  069  TCVN 7444-2-2004-ISO - Xe Lăn - Phần 2 Xác Định Độ Ổn Định Động Lực Học Của Xe Lăn Điện.doc
  070  TCVN 7444-21-2010-ISO - Xe Lăn - Phần 21 Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Về Tính Tương Thích Điện Từ Của Xe Lăn Điện Xe Scuto Và Độ Nạp Ắc Quy.doc
  071  TCVN 7444-22-2007-ISO - Xe Lăn - Phần 22 Qui Trình Điều Chỉnh.doc
  072  TCVN 7444-3-2004-ISO - Xe Lăn - Phần 3 Xác Định Hiệu Quả Của Phanh.doc
  073  TCVN 7444-4-2004-ISO - Xe Lăn - Phần 4 Năng Lượng Tiêu Thụ Của Xe Lăn Và Xe Scutơ Chạy Điện Dùng Để Xác Định Phạm Vi Quãng Đường Lý Thuyết.doc
  074  TCVN 7444-5-2004-ISO - Xe Lăn - Phần 5 Xác Định Kích Thước Bao Khối Lượng Và Không Gian Quay Xe.doc
  075  TCVN 7444-6-2004-ISO - Xe Lăn - Phần 6 Xác Định Vận Tốc Lớn Nhất Gia Tốc Và Gia Tốc Chậm Dần Của Xe Lăn Điện.doc
  076  TCVN 7444-7-2005-ISO - Xe Lăn - Phần 7 Đo Các Kích Thước Của Ghế Ngồi Và Bánh Xe.doc
  077  TCVN 7444-8-2005-ISO - Xe Lăn - Phần 8 Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Độ Bền Tĩnh Độ Bền Va Đập Và Độ Bền Mỏi.doc
  078  TCVN 7444-9-2005-ISO - Xe Lăn - Phần 9 Thử Khí Hậu Đối Với Xe Lăn Điện.doc
  079  TCVN 7447-1-2004 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 1 Nguyên Tắc Cơ Bản Đánh Giá.pdf
  080  TCVN 7447-1-2010 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 1 Nguyên Tắc Cơ Bản Đánh Giá Các Đặc Tính.doc
  081  TCVN 7447-4-41-2004 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 4-41 Bảo Vệ An Toàn - Bảo Vệ.doc
  082  TCVN 7447-4-41-2010 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 4-41 Bảo Vệ An Toàn - Bảo Vệ Chống Điện.doc
  083  TCVN 7447-4-42-2005 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 4-42 Bảo Vệ An Toàn - Bảo Vệ.doc
  084  TCVN 7447-4-43-2004 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Toà Nhà - Phần 4-43 Bảo Vệ An Toàn - Bảo Vệ Chống Quá Dòng.pdf
  085  TCVN 7447-4-44-2010 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 4-44 Bảo Vệ An Toàn - Bảo Vệ Chống Nhiễu.doc
  086  TCVN 7447-5-51-2004 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 5-51 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị.pdf
  087  TCVN 7447-5-51-2010 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 5-51 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị.doc
  088  TCVN 7447-5-52-2010 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 5-52 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị.doc
  089  TCVN 7447-5-53-2005 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 5-53 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị.doc
  090  TCVN 7447-5-54-2005 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 5-54 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị.doc
  091  TCVN 7447-5-55-2005 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 5-55 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị.doc
  092  TCVN 7447-5-55-2010 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 5-55 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị.doc
  093  TCVN 7447-5-56-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 5-56 Lựa Chọn Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện.doc
  094  TCVN 7447-6-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 6 Kiểm Tra Xác Nhận.doc
  095  TCVN 7447-7-701-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 7-701 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống Lắp Đặt.doc
  096  TCVN 7447-7-710-2006 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Của Các Tòa Nhà - Phần 7-710 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống.doc
  097  TCVN 7447-7-714-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 7-714 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống Lắp Đặt.doc
  098  TCVN 7447-7-715-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 7-715 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống Lắp Đặt.doc
  099  TCVN 7447-7-717-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 7-717 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống Lắp Đặt.doc
  100  TCVN 7447-7-729-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 7-729 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống Lắp Đặt.doc
  101  TCVN 7492-1-2010 - Tương Thích Điện Từ - Yêu Cầu Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Dụng Cụ Điện Và Các Thiết Bị Tương Tự - Phần 1 Phát Xạ.doc
  102  TCVN 7492-2-2010 - Tương Thích Điện Từ - Yêu Cầu Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Dụng Cụ Điện Và Các Thiết Bị Tương Tự - Phần 2 Miễn Nhiễm - Tiêu Chuẩn Họ Sản Phẩm.doc
  103  TCVN 7600-2010 - Máy Thu Thanh Thu Hình Quảng Bá Và Thiết Bị Kết Hợp - Đặc Tính Nhiễu Tần Số Rađio.doc
  104  TCVN 7909-1-1-2008 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 1-1 Quy Định Chung - Ứng Dụng Và Giải Thích Các Thuật Ngữ Và Định Nghĩa Cơ Bản.doc
  105  TCVN 7909-1-2-2008 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 1-2 Quy Định Chung - Phương Pháp Luận Để Đạt Được An Toàn Chức Năng Của Thiết Bị Điện.doc
  106  TCVN 7909-1-5-2008 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 1-5 Quy Định Chung - Ảnh Hưởng Của Điện Từ Công Suất Lớn (HPEM) Trong Khu Dân Cư.doc
  107  TCVN 7909-2-2-2008 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 2-2 Môi Trường - Mức Tương Thích Đối Với Nhiễu Dẫn Tần Số Thấp Và Tín Hiệu Truyền Trong Hệ Thống Cung Cấp Điện Hạ Áp Công Cộng.doc
  108  TCVN 7909-2-4-2008 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 2-4 Môi Trường - Mức Tương Thích Đối Với Nhiễu Dẫn Tần Số Thấp Trong Khu Công Nghiệp.doc
  109  TCVN 7909-2-6-2008 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 2-6 Môi Trường - Đánh Giá Mức Phát Xạ Liên Quan Đến Nhiễu Dẫn Tần Số Thấp Trong Cung Cấp Điện Của Khu Công Nghiệp.doc
  110  TCVN 7909-4-2-2015-ISO - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-2 Phương Pháp Đo Và Thử.doc
  111  TCVN 7909-4-3-2015-IEC - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-3 Phương Pháp Đo Và Thử.doc
  112  TCVN 7909-4-6-2015-ISO - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-6 Phương Pháp Đo Và Thử.doc
  113  TCVN 7909-4-8-2015-ISO - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-8 Phương Pháp Đo Và Thử.doc
  114  TCVN 8068-2009 - Dịch Vụ Điện Thoại Voip - Các Yêu Cầu.pdf
  115  TCVN 8069-2009 - Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Vô Tuyến Nội Thị Công Cộng PHS - Các Yêu Cầu.doc
  116  TCVN 8070-2009 - Thiết Bị Điện Báo In Trực Tiếp Băng Hẹp Thu Thông Tin Khí Tượng Và Hàng Hải - Yêu Cầu Kĩ Thuật.doc
  117  TCVN 8071-2009 - Công Trình Viễn Thông - Quy Tắc Thực Hành Chống Sét Và Tiếp Đất.doc
  118  TCVN 8072-2009 - Mạng Viễn Thông - Giao Thức IP V4.doc
  119  TCVN 8073-2009 - Mạng Viễn Thông - Đặc Tính Kĩ Thuật Của Đồng Hồ Chuẩn Sơ Cấp.doc
  120  TCVN 8074-2009 - Dịch Vụ Fax Trên Mạng Điện Thoại Công Cộng - Các Yêu Cầu.doc
  121  TCVN 8075-2009 - Mạng Viễn Thông - Giao Diện V5.2 (Dựa Trên 2048 Kbit-S) Giữa Tổng Đài Nội Hạt.doc
  122  TCVN 8076-2009 - Bộ Thích Ứng Thuê Bao Đa Phương Tiện (MTA) - Yêu Cầu Kĩ Thuật.doc
  123  TCVN 8077-2009 - Thiết Bị Thu Phát Trên Đường Dây Thuê Bao Số Không Đối Xứng (ADSL) 2 Và 2+ - Yêu Cầu Kĩ Thuật.doc
  124  TCVN 8078-2009 - Thiết Bị Cổng Thoại IP Dùng Cho Mạng Điện Thoại Công Cộng (IP Gate Way) - Yêu Cầu Kĩ Thuật.pdf
  125  TCVN 8087-3-2009 - Hệ Thống Ghi Và Tái Tạo Âm Thanh Dạng Băng Từ - Phần 3 Phương Pháp Đo Các Đặc Tính Của Thiết Bị Ghi Và Tái Tạo Âm Thanh Trên Băng Từ.doc
  126  TCVN 8087-7-2009 - Hệ Thống Ghi Và Tái Tạo Âm Thanh Dạng Băng Từ - Phần 7 Băng Cát Xét Ghi Để Sử Dụng Trong Thương Mại Và Gia Đình.doc
  127  TCVN 8088-1-2009 - Thiết Bị Và Hệ Thống Âm Thanh Gia Dụng Có Độ Chính Xác Cao - Phương Pháp Đo Và Các Định Tính Năng - Phần 1 Yêu Cầu Chung.doc
  128  TCVN 8088-3-2009 - Thiết Bị Và Hệ Thống Âm Thanh Gia Dụng Có Độ Chính Xác Cao - Phương Pháp Đo Và Xác Định Tính Năng - Phần 3 Bộ Khuếch Đại.doc
  129  TCVN 8089-1-2009 - Cáp Và Dây Tần Số Thấp Có Cách Điện Và Vỏ Bọc Đều Là PVC - Phần 1 Phương Pháp Đo Và Thử Nghiệm Chung.doc
  130  TCVN 8235-2009 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Thiết Bị Mạch Viễn Thông - Yêu Cầu Về Tương Thích Điện Từ.doc
  131  TCVN 8236-2009 - Mạng Viễn Thông - Thiết Bị Ghép Kênh Số 34 Mbit-S.doc
  132  TCVN 8237-2009 - Mạng Viễn Thông - Thiết Bị Ghép Kênh Số 140 Mbit-S.doc
  133  TCVN 8238-2009 - Mạng Viễn Thông - Cáp Thông Tin Kim Loại Dùng Trong Mạng Điện Thoại Nội Hạt.doc
  134  TCVN 8239-2009 - Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông - Thiết Bị Fax Nhóm 3.doc
  135  TCVN 8240-2009 - Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông - Thiết Bị Đầu Cuối Tương Tự Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay Nối Với Mạng Điện Thoại Công Cộng (PSTN) - Yêu Cầu Điện Thanh.doc
  136  TCVN 8241-4-11-2009 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-11 Phương Pháp Đo Và Thử - Miễn Nhiễm.doc
  137  TCVN 8241-4-2-2009 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-2 Phương Pháp Đo Và Thử - Miễn Nhiễm.doc
  138  TCVN 8241-4-3-2009 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-3 Phương Pháp Đo Và Thử - Miễn Nhiễm.doc
  139  TCVN 8241-4-5-2009 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-5 Phương Pháp Đo Và Thử - Miễn Nhiễm.doc
  140  TCVN 8241-4-6-2009 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-6 Phương Pháp Đo Và Thử - Miễn Nhiễm.doc
  141  TCVN 8241-4-8-2009 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Phần 4-8 Phương Pháp Đo Và Thử - Miễn Nhiễm Đối Với Từ Trường Tần Số Nguồn.doc
  142  TCVN 8665-2011 - Sợi Quang Dùng Cho Mạng Viễn Thông - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc
  143  TCVN 8666-2011 - Thiết Bị Set-Top Box Trong Mạng Truyền Hình Cáp Kỹ Thuật Số - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  144  TCVN 8687-2011 - Thiết Bị Nguồn - 48 VDC Dùng Cho Thiết Bị Viễn Thông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  145  TCVN 8688-2011 - Dịch Vụ Truyền Hình Cáp Số Theo Tiêu Chuẩn DVB-C - Tín Hiệu Tại Điểm Kết Nối Thuê Bao - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  146  TCVN 8689-2011 - Dịch Vụ IPTV Trên Mạng Viễn Thông Công Cộng Cố Định - Các Yêu Cầu.doc
  147  TCVN 8690-2011 - Mạng Viễn Thông - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Cơ Bản Phần ISUP.doc
  148  TCVN 8691-2011 - Hệ Thống Thông Tin Cáp Sợi Quang PDH - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  149  TCVN 8692-2011 - Mạng Viễn Thông - Hệ Thống Báo Hiệu R2 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Cơ Bản.doc
  150  TCVN 8693-2011 - Máy Thu Thanh Thu Hình Quảng Bá Và Thiết Bị Kết Hợp - Đặc Tính Miễn Nhiễm - Giới Hạn Và Phương Pháp Đo.doc
  151  TCVN 8695-1-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Quản Lý Dịch Vụ - Phần 1 Các Yêu Cầu.doc
  152  TCVN 8695-2-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Quản Lý Dịch Vụ - Phần 2 Quy Tắc Thực Hành.doc
  153  TCVN 8696-2011 - Mạng Viễn Thông - Cáp Sợi Quang Vào Nhà Thuê Bao - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  154  TCVN 8697-2011 - Mạng Viễn Thông - Cáp Sợi Đồng Vào Nhà Thuê Bao - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  155  TCVN 8698-2011 - Mạng Viễn Thông - Cáp Sợi Đồng Thông Tin Cat.5 Cat.5e - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  156  TCVN 8699-2011 - Mạng Viễn Thông - Ống Nhựa Dùng Cho Tuyến Cáp Ngầm - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  157  TCVN 8700-2011 - Cống Bể Hầm Hố Rãnh Kỹ Thuật Và Tủ Đấu Cáp Viễn Thông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  158  TCVN 8795-2011 - Hệ Thống Điện Thoại Dùng Thẻ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  159  TCVN 9087-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Thiết Bị In - Phương Pháp Đo.doc
  160  TCVN 9088-1-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Thông Tin Tối Thiểu Cần Có Trong Bảng Thông Số Kỹ Thuật - Máy In - Phần 1 Máy In Loại 1 Và Loại 2.doc
  161  TCVN 9088-2-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Thông Tin Tối Thiểu Cần Có Trong Bảng Thông Số Kỹ Thuật - Máy In - Phần 2 Máy In Loại 3 Và Loại 4.doc
  162  TCVN 9089-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Thông Tin Tối Thiểu Được Quy Định.doc
  163  TCVN 9090-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất.doc
  164  TCVN 9091-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Thông Tin Tối Thiểu Cần Có.doc
  165  TCVN 9092-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Hộp Mực Cho Máy In Điện Tử.doc
  166  TCVN 9093-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Chất Lượng Và Hiệu Năng Của Thiết Bị Văn Phòng.doc
  167  TCVN 9094-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất In Kỹ Thuật.doc
  168  TCVN 9095-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất Sao Chép.doc
  169  TCVN 9096-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất.doc
  170  TCVN 9247-2012-ISO - Sản Phẩm Và Dịch Vụ Viễn Thông Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Và Người Cao Tuổi.doc
  171  TCVN 9248-2012-ISO - Sản Phẩm Và Dịch Vụ Viễn Thông Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Và Người Cao Tuổi - Hướng Dẫn Thiết Kế Các Dịch Vụ Tương Tác Sử Dụng Tín Hiệu Đầu Vào.doc
  172  TCVN 9249-2012-ISO - Sản Phẩm Và Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Và Người Cao Tuổi - Hướng Dẫn Thiết Kế.doc
  173  TCVN 9250-2012 - Trung Tâm Dữ Liệu - Yêu Cầu Về Hạ Tầng Kỹ Thuật Viễn Thông.doc
  174  TCVN 9373-2012 - Thiết Bị Trong Hệ Thống Phân Phối Cáp Tín Hiệu Truyền Hình - Yêu Cầu Về Tương Thích.doc
  175  TCVN 9374-2012 - Mạng Viễn Thông - Giới Hạn Rung Pha Và Trôi Pha Trong Mạng Số.doc
  176  TCVN 9375-2012 - Mạng Viễn Thông - Giao Diện Nút Mạng STM-N Theo Phân Cấp Số Đồng Bộ SDH.doc
  177  TCVN 9536-2012 - Máy Thu Hình - Hiệu Suất Năng Lượng.doc
  178  TCVN 9537-2012 - Máy Thu Hình - Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Năng Lượng.doc
  179  TCVN 9618-1-2013 - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Tính Toàn Vẹn Của Mạch Điện - Phần 1 Phương Pháp Thử Nghiệm.doc
  180  TCVN 9618-11-2013 - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Tính Toàn Vẹn Của Mạch Điện - Phần 11 Thiết Bị - Cháy ở Nhiệt Độ Ngọn Lửa Tối Thiểu Là 750 Độ C.doc
  181  TCVN 9618-2-2013 - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Tính Toàn Vẹn Của Mạch Điện - Phần 2 Phương Pháp Thử Nghiệm.doc
  182  TCVN 9618-21-2013 - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Tính Toàn Vẹn Của Mạch Điện - Phần 21 Quy Trình Và Yêu Cầu - Cáp Có Điện Áp Danh Định Đến Và Bằng 0.6-1.0 Kv.doc
  183  TCVN 9618-23-2013 - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Tính Toàn Vẹn Của Mạch Điện - Phần 23 Quy Trình Và Yêu Cầu - Cáp Điện Dữ Liệu.pdf
  184  TCVN 9618-25-2013 - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Tính Toàn Vẹn Của Mạch Điện - Phần 25 Quy Trình Và Yêu Cầu - Cáp Sợi Quang.pdf
  185  TCVN 9618-3-2013 - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Tính Toàn Vẹn Của Mạch Điện - Phần 3 Phương Pháp Thử Nghiệm.doc
  186  TCVN 9631-1-2013 - Hệ Thống Điện Không Gián Đoạn (UPS) - Phần 1 Yêu Cầu Chung Và Yêu Cầu An Toàn Đối Với UPS.doc
  187  TCVN 9631-2-2013 - Hệ Thống Điện Không Gián Đoạn (UPS) - Phần 2 Yêu Cầu Về Tương Thích Điện Từ (EMC).doc
  188  TCVN 9631-3-2013 - Hệ Thống Điện Không Gián Đoạn (UPS) - Phần 3 Phương Pháp Xác Định Các Yêu Cầu Tính Năng Và Thử Nghiệm.doc
  189  TCVN 9802-1-2013-RFC - Giao Thức Internet Phiên Bản 6 (Ipv6) - Phần 1 Quy Định Kỹ Thuật.doc
  190  TCVN 9803-2013 - Chất Lượng Truyền Dẫn Điện Thoại - Gắn Kết Thiết Bị Trợ Thính Với Máy Điện Thoại.doc
  191  TCVN 9804-2013 - Chất Lượng Dịch Vụ Video Thoại Tốc Độ Thấp Sử Dụng Cho Trao Đổi Ngôn Ngữ Ký Hiệu.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1qwhixtfghXrT1B2jWykDFVU6Mvi_bPWz
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page