DVD eBook Trần Trọng Đăng Đàn - Nhà Nghiên Cứu Văn Hóa Việt Nam

Discussion in 'DVD eBook Sách Tiếng Việt' started by admin, Sep 4, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Trần Trọng Đăng Đàn
  Nhà Nghiên Cứu Văn Hóa Nổi Tiếng Việt Nam
  12 Quyển | 2,5 GB
  --------------​
  PGS-TS Trần Trọng Đăng Đàn là một trong những nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1956, dịch thuật từ năm 1960. Ông nhận bằng tiến sĩ triết học và văn chương của UNESCO năm 1996. Ông đã cộng tác với hơn 30 cơ quan báo chí, xuất bản, hãng phim, đài phát thanh, đài truyền hình, các tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các tổ chức hội đoàn hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Ông đã có hơn 60 cuốn sách in riêng và in chung.
  Code:
  01  Hồ Chí Minh Về Kiều Dân Và Kiều Bào (NXB Tổng Hợp 2010) - Trần Trọng Đăng Đàn, 460 Trang.pdf  147.86 MB
  02  Hồ Chí Minh, V. I. Lênin, C. Mác-Đảng Cộng Sản Và Việt Nam Đổi Mới (NXB Tổng Hợp 2012) - Trần Trọng Đăng Đàn, 791 Trang.pdf  291.99 MB
  03  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2015) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1190 Trang.pdf  244.78 MB
  04  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 2 (NXB Tổng Hợp 2015) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1190 Trang.pdf  251.46 MB
  05  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 3 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1208 Trang.pdf  243.19 MB
  06  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 4 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1190 Trang.pdf  246.42 MB
  07  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 5 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1204 Trang.pdf  218.21 MB
  08  Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 6 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1268 Trang.pdf  202.16 MB
  09  Điện Ảnh Việt Nam Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2010) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1038 Trang.pdf  105.40 MB
  10  Điện Ảnh Việt Nam Tập 2 (NXB Tổng Hợp 2010) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1023 Trang.pdf  94.71 MB
  11  Điện Ảnh Việt Nam Tập 3 (NXB Tổng Hợp 2011) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1023 Trang.pdf  111.55 MB
  12  Điện Ảnh Việt Nam Tập 4 (NXB Tổng Hợp 2011) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1104 Trang.pdf  74.27 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/133ZaTUWUxrjKNSAkEgxCa2q0fVbOk7Sm
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Feb 22, 2018

Share This Page