En Annam-Gương Sử Nam (NXB Hà Nội 1933) - Hoàng Cao Khải, 90 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 8, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ba bài viết của Hoàng Cao Khải, Kinh lược xứ bắc Kỳ, bàn về quan hệ giữa Annam và Pháp, giữa Annam với Trung Hoa và về việc Annam bảo hộ Chiêm Thành và Chân Lạp trong lịch sử các triều đại phong kiến
  • En Annam-Gương Sử Nam
  • NXB Hà Nội 1933
  • Hoàng Cao Khải
  • 90 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=kGmID1933
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 16, 2019

Share This Page