ERP Ứng Dụng Xây Dựng HTTT Quản Trị Doanh Nghiệp Tập 3 (NXB Trẻ 2016) - Dương Quang Thiện, 565 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by quynhanh18, Nov 12, 2020.

 1. quynhanh18

  quynhanh18 New Member

  [​IMG]
  Cách “tin học hóa bình dân” kiểu cụ Hồ, là tác giả phân tích và thiết kế HTTT cho từng module một, vẽ ra một lưu đồ hệ thống (system flowchart), rồi hợp tác với anh Đàm Văn Chương lập trình theo ngôn ngữ Access 2013, rồi viết ra sách cách thực hiện chương trình theo từng bước một (step-by-step), làm bộ thử (test deck), từ đầu lưu đồ đến cuối. Đối với mỗi module, tập sách ứng dụng này, sẽ gồm 4 chương: (1) chương 1 gồm phần lý thuyết kinh tế của chức năng, kết thúc bởi phần phân tích cho biết những tập tin (file) nào cần thiết cho module, kèm theo cấu trúc dữ liệu của tập tin. Dân IT sẽ hiểu rõ module này làm gì về mặt kinh tế. Còn dân kinh tế, khi đọc xong chương này, hiểu thêm về chức năng đồng thời hiểu module này cần đến những dữ liệu nào và được cấu trúc thế nào dưới dạng database file. (2) Tiếp theo, chương 2 bắt đầu xây dựng hạ tầng cơ sở cho HTTT OE/S nghĩa là những tập tin chính (master file), tập tin giao dịch (transaction file) và chi tiết (detail file), những bảng dữ liệu dò tìm (lookup table) mà module sẽ dùng đến; (3) chương 3 kế tiếp là chương quan trọng chỉ cho bạn tạo theo từng bước những chương trình cho phép người sử dụng thực hiện những nghiệp vụ thuộc module. Thí dụ: đối với module OE/S này nghiệp vụ quan trọng là làm một đơn đặt hàng cho khách hàng, một phiếu tập kết hàng (picking ticket) cho kho hàng để chuẩn bị xuất hàng, và một phiếu giao hàng (packing slip) dành cho phòng giao hàng, đồng thời sẽ có những thông tin nối kết tự động với những module khác. Trong chương 3 này, các thông tin nghiệp vụ sẽ cập nhật các tập tin chính, ghi tích trữ các thông tin biến động để tổng hợp về sau; (4) cuối cùng chương 4 dựa trên những dữ liệu kết xuất từ chương 3 để tạo ra những báo cáo nghiệp vụ và báo cáo tổng hợp. Thí dụ: trong module BARCR này, chúng tôi giúp bạn viết ra Bảng Chiết tính Công nợ Khách hàng với tuổi nợ (Aging Customer Balance). v.v…
  • ERP Ứng Dụng Xây Dựng HTTT Quản Trị Doanh Nghiệp Tập 3
  • Dương Quang Thiện, Đàm Văn Chương
  • NXB Trẻ 2016
  • 565 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ghElZZe2e0ur_5e7SaZpEasj84IHKeL-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 22, 2022

Share This Page