Gia Đình Với Vai Trò Giáo Dục Đạo Đức Cho Trẻ Em (NXB Khoa Học Xã Hội 2017) - Nguyễn Thị Tố Quyên

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Nov 29, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-29_15-2-22.png
  Đạo đức của mỗi con người không phải sinh ra đã có, mà nó được hình thành và phát triển trong môi trường xã hội nhất định. Gia đình là một thiết chế xã hội độc đáo, có nhiều ưu thế hơn so với các thiết chế xã hội khác trong việc giáo dục, hình thành nhân cách con người
  Tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đang bị mai một, vấn đề gia đình và giáo dục gia đình ngày càng được quan tâm chú ý.
  Cuốn sách Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em của TS. Nguyễn Thị Tố Quyên giúp chúng ta có một cái nhìn khoa học về nhận thức, nội dung và phương pháp giáo dục trong gia đình, đặc biệt là giáo dục đạo đức nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ em. Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương 1: Những lý luận chung về vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức
  Chương 2: Vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức cho trẻ em
  Chương 3: Một số yếu tố tác động và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức cho trẻ em
  • Gia Đình Với Vai Trò Giáo Dục Đạo Đức Cho Trẻ Em
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2017
  • Nguyễn Thị Tố Quyên
  • 257 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5109
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page