Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus) (Ấn Bản 2013) - Huỳnh Tâm, 22 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus)
  Ấn Bản 2013
  Huỳnh Tâm
  22 Trang
  Ðức Chúa Jésus (hay Jésus Christ) là Giáo chủ của Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo còn được gọi là Công giáo, Ðạo Gia-Tô, nên Ðức Chúa Jésus còn được gọi là Gia-Tô Giáo chủ.
  Ðạo Thiên Chúa do Ðức Chúa Jésus lập ra ở nước Do Thái, sau Ðạo Phật ở Ấn Ðộ 544 năm. Ðạo Thiên Chúa là Thánh đạo trong Ngũ Chi Ðại Ðạo. Ðức Chúa Jésus là Chơn linh của Ðức Phật Christna, một vị Phật trong Tam Thế Phật, giáng sanh để mở đạo Thánh nơi nước Do Thái, cứu độ các sắc dân ở Âu Châu trong thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ.
  Ðức Chúa Jésus giáng sanh trong một gia đình bần hàn nhưng rất đạo đức: Gia đình bà Maria và Ông Joseph. Bà Maria trước đó là một Nữ tu trong Ðền thờ Jérusalem, đến tuổi lấy chồng, Luật Ðền thờ buộc các Nam tu sĩ trong Ðền thờ phải có người đứng ra cưới, bởi vì căn cứ theo lời dạy của Thượng Ðế với Ông Adam và Bà Eva: Unissez-vous et multipliez. (Bây phải chung sống cùng nhau đặng sanh sản ra nhiều nữa).
  Lễ chọn chồng của Nữ tu Maria tổ chức theo luật của Ðền thờ: Các vị Nam tu sĩ chưa có vợ, mỗi người lựa một nhánh bông, cắm vào bình bông đặt trong Ðền thờ, sau 3 ngày, bông của người nào còn tươi tắn là duyên của người đó, phải cưới Maria. Ông Joseph lúc đó đã 50 tuổi, cũng phải theo luật lệ đó. Các vị Nam tu sĩ trẻ tuổi đã lựa bông kỹ lưỡng với nhiều hy vọng và đã cắm vào bình hoa hết rồi. Còn Joseph nghĩ mình đã già rồi, có vợ con làm chi nữa, nhưng luật Ðền thờ thì phải vâng, nhưng làm cho có lệ. Ông lượm một nhánh bông huệ khô héo của ai bỏ dưới đất, đem cắm đại vào bình. Nhưng kỳ lạ thay, loài hoa huệ, những bông nở tàn rồi thì rụng đi, còn bông búp bắt nước sống lại, nở ra tươi tốt. Các thứ hoa khác trong bình đều tàn rụi. Thế là Ông Joseph phải cưới Maria.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page