Giá Trị Bền Vững Và Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Tập 1

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-3_23-43-19.png
  Thời gian càng lùi xa, càng thấy những giá trị, ý nghĩa của di sản kinh điển mà Mác, Ăngghen và Lênin để lại là một tập đại thành về tư tưởng, kết tinh những tinh hoa trí tuệ và văn hóa của nhân loại, của thời đại. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, nước ta đang đi vào đổi mới với cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế, chúng ta càng tin tưởng vững chắc và khẳng định: Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng và nhân dân ta đã chọn là đúng đắn và có cơ sở khoa học.
  Cuốn sách Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm chín chuyên luận nghiên cứu của GS. TS. Hoàng Chí Bảo. Trong đó, tác giả trình bày tư tưởng về phát triển xã hội của Mác - Ăngghen và Lênin; phân tích giá trị, sức sống và ý nghĩa tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời đại ngày nay; phân tích tổng luận về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hy vọng cuốn sách là một tài liệu tham khảo, học tập bổ ích
  • Giá Trị Bền Vững Và Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Tập 1
  • NXB Chính Trị 2012
  • Hoàng Chí Bảo
  • 390 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6503
  https://drive.google.com/file/d/1AcdyAW_vAwZDfjUVV5COUywaDWnwpBUY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 3, 2022 at 11:44 PM

Share This Page