Giá Trị Thặng Dư Trong Nền Kinh Tế Nối Kết (NXB Chính Trị 2016) - Lê Thanh Hải, 177 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Mar 3, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-3_21-57-9.png
  Học thuyết giá trị thặng dư của Mác ra đời trên cơ sở nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sự ra đời của học thuyết giá trị thặng dư đã vạch trần bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản, trang bị về mặt lý luận cho giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Song, ý nghĩa của học thuyết giá trị thặng dư không dừng lại ở đó. Ngày nay, học thuyết này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc nghiên cứu và vận dụng học thuyết giá trị thặng dư là hết sức cần thiết trong việc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
  Được xây dựng trên cơ sở tiếp cận học thuyết giá trị thặng dư của Mác, tuy nhiên, cuốn sách Giá trị thặng dư trong nền kinh tế nối kết của Tiến sĩ Lê Thanh Hải bàn về giá trị thặng dư dưới góc độ tiếp cận tương đối mới. Cuốn sách bàn về giá trị thặng dư trong bối cảnh thế giới đương đại, khi các nền kinh tế trên thế giới đang nối kết với nhau với tốc độ chóng mặt. Trong bối cảnh đó, việc tạo ra giá trị thặng dư, tạo ra sự phát triển không còn chỉ dựa trên yếu tố truyền thống là vốn kinh tế, mà nó còn dựa vào vốn văn hóa, vốn xã hội. Trong cuốn sách này, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa, mà cụ thể là vai trò của truyền thông văn hóa đối với việc tạo ra giá trị thặng dư cũng như tạo ra sự phát triển bền vững trong thời đại ngày nay. Song song với việc trình bày các nội dung được đề cập trên, cuốn sách cũng có phần liên hệ với thực tiễn Việt Nam. Hy vọng những vấn đề được trình bày trong cuốn sách này sẽ là những gợi mở đáng được tham khảo không chỉ đối với các doanh nhân mà còn đối với các nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  • Giá Trị Thặng Dư Trong Nền Kinh Tế Nối Kết
  • NXB Chính Trị 2016
  • Lê Thanh Hải
  • 177 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-42238.html
  https://drive.google.com/file/d/1KWTbLnyu8SfPePWrWBT3FMeybubEAg8y
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page