Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Dân Tộc Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Sep 3, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách tập trung phân tích tầm quan trọng và nội dung phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong xây dựng nhân cách sinh viên; đồng thời, khái quát thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy giá trị truyền thống xây dựng nhân cách sinh viên. Trên cơ sở đó, bước đầu đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm phát huy tốt những giá trị truyền thống dân tộc trong xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay.
  Nội dung kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:
  - Chương I: Vai trò của giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay
  - Chương II: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay - Thực trạng và những vấn đề đặt ra
  - Chương III: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong việc xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay.
  Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề xây dựng nhân cách sinh viên.
  • Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Dân Tộc Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2014
  • Tác giả: Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt
  • Số trang: 223
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giá-trị-van-hóa-truyèn-thóng-dan-tọc-vói-viẹc-xay-dụng-nhan-cách-sinh-vien-viẹt-nam-hiẹn-nay-61443.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page