Giá Trị Xã Hội Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay-Lý Luận Và Thực Tiễn - Nguyễn Văn Động, 362 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Aug 9, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật giữ vai trò vô cùng quan trọng và ngày càng thể hiện đầy đủ các giá trị của mình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chù, công bằng, văn minh. Giá trị của pháp luật luôn luôn là chủ đề quan tâm của các nhà khoa học và những người quan tâm đến pháp luật. Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, phức tạp với nhiều nội dung, góc cạnh khác nhau, do đó cần có sự nghiên cứu đa ngành, liên ngành để cùng nhau cung cấp những luận cứ cho Đảng. Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo việc cải tiến, đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và thực hiện pháp luật nhằm bảo đảm, phát huy những giá trị quý báu của pháp luật trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.
  • Giá Trị Xã Hội Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay-Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Tư Pháp 2013
  • Tác giả: Nguyễn Văn Động
  • Số trang: 362
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-nam-hien-nay-ly-luan-va-thuc-tien-72785.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page