Giải Các Bài Toán Tối Ưu Và Thống Kê Trên Microsoft Excel - Pgs.Ts. Bùi Thế Tâm, 13 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Microsoft Excel 2000, 2003 có các công cụ toán học rất mạnh để giải các bài toán tối ưu và thống kê toán học. Excel có thể giải được các loại bài toán tối ưu: bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, các biến có thể có ràng buộc hai phía, ràng buộc cũng có thể viết ở dạng hai phía; bài toán vận tải có hai chỉ số; bài toán quy hoạch nguyên (các biến có điều kiện nguyên hay boolean); bài toán quy hoạch phi tuyến. Số biến cúa bài toán quy hoạch tuyến tính hay nguyên có thể lên tới 200 biến. Excel còn có thể giải các bài toán hồi quy trong thống kê toán học: hồi quy đơn, hồi quy bội, hồi quy mũ.
  Chương 1 có thể dạy bổ sung vào sau giáo trình Quy hoạch tuyến tính hay Quy hoạch nguyên ở bậc đại học để sinh viên có thể giải ngay trên máy tính các bài toán tối ưu cỡ lớn phát sinh trong thực tiễn mà không cần phải lập trình.
  Chương 2 có thể dạy bổ sung vào sau giáo trình Xác suất thống kê ở bậc đại học để sinh viên có thể tính ngay được các bài toán hồi quy trên máy tính.
  Cả hai chương này đều có thể dạy cho sinh viên ngay sau phần Excel của môn Tin học văn phòng. Đây là bài giảng của tác giả cho sinh viên một số trường kinh tế và kỹ thuật.
  Vài nét về tác giả. PGS.TS Bùi Thế Tâm hiện làm việc tại Phòng Tối ưu và Điều khiển thuộc Viện Toán học, Viện khoa học và công nghệ Việt nam, bảo vệ Tiến sỹ năm 1978 tại Viện hàn lâm Khoa học Liên xô. Địa chỉ liên hệ: Bùi Thế Tâm, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, 10307 Hà Nội. Địa chỉ email: bttam@math.ac.vn. Điện thoại cơ quan: 7.563.474, số máy lẻ 211.
  Thư viện giáo trình điện tử trân trọng cảm ơn tác giả đã đóng góp cho thư viện!
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/toiuu_tk.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

Share This Page