Giai Cấp Công Nhân Việt Nam (NXB Chính Trị 2004) - Dương Xuân Ngọc, 259 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by admin, Sep 17, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giai cấp công nhân và những nhân tố tác động đến quá trình biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam: Thực trạng và xu hướng biến đổi trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước
  • Giai Cấp Công Nhân Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2004
  • Dương Xuân Học
  • 259 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3005
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page