Giải Nghĩa Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo (Ấn Bản Năm 2000) - Nguyễn Văn Hồng, 631 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giải Nghĩa Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo
  Ấn Bản Năm 2000
  Nguyễn Văn Hồng
  631 Trang
  Nhờ ánh sáng ngọn đuốc rọi đường dẫn bước đi vững chắc. Ðọc kinh sách cần rõ thấu lý nghĩa cao siêu thấm nhuần trong tâm hồn thanh khiết diệu mầu, khi tụng đọc thể hiện bên ngoài mới tạo được luồng tư tưởng kính tin hiệp hòa từng tiếng kinh nhịp nhàng bên trong dâng lên khi chầu lễ. Ðược vậy là mình đã có biết và cảm, tức nhiên thấu đáo “Chín từng Trời Ðất thông truyền chứng tri.”. Ðương nhiên, luồng tư tưởng và tâm ta mới tiếp nhận sự ứng của Ơn Trên ban cho, bởi có cảm mới có ứng, sự tu hành mới đoạt thành quả vị, mới hưởng được Bí Pháp huyền vi.
  Quyển Giải Nghĩa Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo do Hiền Tài Nguyễn văn Hồng soạn thảo, rất dày công sưu tầm vào những kinh sách Tam Giáo roi truyền, tra cứu điển tích và các bộ Từ điển, có thể giúp ích độc giả hiểu biết thêm về ý nghĩa lời kinh trong khi tụng đọc, hầu chờ đợi sau nầy, quí Chức Sắc Ðại Thiên Phong, bậc đàn anh chị lớn chúng ta bổ cứu, dạy bảo chúng ta thêm những yếu lý cao siêu nhiệm mầu trong khi chúng ta còn quá nghèo nàn về vốn hiểu biết trong Ðạo học.
  Ðôi dòng thô thiển chân thành giới thiệu quyển Giải Nghĩa Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo nầy cùng Quí Huynh, Tỷ, Ðệ, Muội, môn sinh của Ðấng Cao Ðài Thượng Ðế.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page