Giải Phóng, Đổi Mới Phát Triển Vì Chủ Nghĩa Xã Hội (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Văn Huyên 442 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-11_20-18-58.png
  Trong cuốn sách Giải Phóng, Đổi Mới Phát Triển Vì Chủ Nghĩa Xã Hội, theo các tác giả, một nội dung đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những thập niên đầu thế kỷ XXI là:
  - Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, chúng ta phải tiếp tục làm rõ và khẳng định những đặc điểm của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, không chỉ hiện tại mà cả tương lai, dự báo triển vọng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và đặc điểm thời đại.
  - Từ đó, xác định phương hướng và các giải pháp đúng đắn, hợp lý để tiếp tục giải phóng tối đa mọi nguồn lực đất nước, nguồn lực con người và dân tộc, tiếp tục đổi mới tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy nhanh và vững chắc sự phát triển đất nước, để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện mục đích cao đẹp là xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Giải Phóng, Đổi Mới Phát Triển Vì Chủ Nghĩa Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Văn Huyên
  • 442 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4054
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2021

Share This Page