Giải Quyết Những Vấn Đề KTXH Cấp Bách Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Thọ Khang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Sep 17, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cung cấp cơ sở lý luận chung về giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin; nhận thức của Đảng ta về vấn đề này từ Đại hội VI đến nay và thực trạng giải quyết tình hình kinh tế xã hội qua các thời kỳ, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề kinh tế xã hội cấp bách ở nước ta trong thời gian tới
  • Giải Quyết Những Vấn Đề KTXH Cấp Bách Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nuyễn Thọ Khang
  • 273 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3006
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page