Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định Tập 1 - Phương Pháp Luận Sáng Tạo Và Đổi Mới - Phan Dũng

Discussion in 'Cẩm Nang Tư Duy' started by quanh.bv, Mar 12, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Cuộc đời của mổi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra. Mỗi người cần giải quyết tốt các vấn đề và đưa ra các quyết định đúng".
  "Cuộc đời của mỗi người là quá trình liên tục biến đổi thông tin thành tri thức và tri thức đã biết thành tri thức mới".
  "Cuộc đời của mỗi người phải là chuỗi những sáng tạo và đổi mới hoàn toàn".
  Phương pháp sáng tạo và đổi mới xây dựng và trang bị loại tư duy: "Nhìn xa, trông rộng, xem xét toàn diện, thấy và hành động giải quyết các mâu thuẫn để đưa các hệ liên quan phát triển theo các quy luật phát triển hệ thống".
  • Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định Tập 1 - Phương Pháp Luận Sáng Tạo Và Đổi Mới
  • NXB Trẻ 2010
  • Tác giả: Phan Dũng
  • Số trang: 316
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://www.vinabook.com/phuong-phap-luan-sang-tao-va-doi-moi-p39180.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page