Giải Thích Nội Tâm và Ngoại Tâm Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh - Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, 63 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giải Thích Nội Tâm và Ngoại Tâm Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh
  Tân Sửu 1961
  Khai Đạo Phạm Tấn Đãi
  63 Trang
  Đền Thánh gồm có 3 đài
  1. Bát Quái Đài (tượng trưng linh hồn).
  2. Cữu Trùng Đài ( tượng trưng hình thể).
  3. Hiệp Thiên Đài (tượng trưng chơn thần).
  • Trời thì có Nhựt, Nguyệt, Tinh.
  •  Đất thì có Thủy, Hoả, Phong.
  •  Người thì có Tinh Khí Thần.
  •  Đạo thì có Tam Giáo: Phật, Thánh, Tiên.
  – Ba đài hiệp một thành hình thể mới có sự khôn ngoan và sáng suốt được. Con người nếu thiếu linh hồn thì phải chết, thiếu chơn thần phải điên, thiếu hình thể thì không thành người, như vậy vật bất ly tâm.
  – Hôm nay Tòa Thánh cất là thay thế hình thể Chí Tôn tại thế cho chúng sanh đến mà nhìn Thầy, tức là Chí Tôn đến để cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ thứ ba, theo lời tiên tri của Đức Chúa Giê Su Christ đã nói:
  “Trong hai ngàn năm thì có chúa xuống thế nhưng Ngài đến như kẻ trộm đi đêm, Ngài sẽ huyền diệu hơn ta, nhiều người kính mến hơn ta và không chịu đổ máu như ta, khi Ngài đến có nhiều tiếng còi kêu la inh ỏi trên thinh không.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page