Giải Tích Hàm Một Biến - Ts. Đinh Thế Lục, 239 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Oct 4, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1. Tập hợp và Số thực
  Chương 2. Dãy số và Chuỗi số
  Chương 3. Tôpô trên trục số thực
  Chương 4. Hàm số
  Chương 5. Giới hạn và Tính liên tục của hàm số
  Chương 6. Đạo hàm
  Chương 7. Ứng dụng của đạo hàm
  Chương 8. Đạo hàm suy rộng
  Chương 9. Tích phân xác định
  Chương 10. Nguyên hàm Tích phân bất định Tích phân suy rộng
  Chương 11. Dãy hàm và Chuỗi hàm
  Chương 12. Phương trình vi phân


  Download Link:
  eBook có trong tuyển tập DVD Toán Học
  -http://www.scribd.com/doc/20431888/Giai-Tich-Ham-Mot-Bien-Vien-Toan-Hoc-239s

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 26, 2014

Share This Page