Giản Đạo Yếu Ngôn Cuốn 1 (NXB Tam Thanh 1928) - Nguyễn Văn Kinh, 34 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 2, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-2_9-47-51.png
  Nay là buổi tuần hoàn, Trời khai Đại-Đạo Tam-kỳ phổ-độ, chấn hưng tam giáo, thức tỉnh chúng sanh, giữ đạo cang thường, tu tâm sữa tánh, hối đầu hướng thiện, tự hối ăn năn, cãi giữ về lành, tân dân minh đức, thì chúng ta có biết cuộc tuần huờn Tạo Hóa xây vần, công bình thiên Đạo, mỗi phương đều phải có một chơn đạo, đặng đời giữ luật pháp mà noi gương chánh giáo, diều dắc lẫn nhau, kềm chế sữa nhau, lấy nét công bình đối đãi nhau, từ hòa nhịn nhục nhau, cho ra hạng người cao thượng, có phải là Đạo khai cho nhơn loại trở nên lành đó chăng ?
  • Giản Đạo Yếu Ngôn Cuốn 1
  • NXB Tam Thanh 1928
  • Nguyễn Văn Kinh
  • 34 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/7B1EFCA43A88BF5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page