Giảng Đạo Chơn Ngôn (Tân Hợi 1971) - Thái Đến Thanh, 108 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giảng Đạo Chơn Ngôn
  Tân Hợi 1971
  Thái Đến Thanh
  108 Trang
  Thuyết nhơn nghĩa, giảng đạo đức, là một giáo lý bao la quảng đại của các Ðấng Thánh trước Hiền xưa lưu truyền. Người trí suyển tài sơ như tôi, không thể nào sưu tầm cho tận tường các triết lý. Ðã nói là rừng Nho biển Thánh thì dầu cho người đi đến non cao rừng thẳm, cũng chưa ắt am hiểu hết danh mộc, có ra ngoài biển rộng sông sâu cũng chưa dễ lảu thông các loài thủy tộc. Huống chi tinh thần đạo đức, trong Tam giáo Phật, Tiên, Thánh truyền dạy, có lắm điều huyền bí nhiệm mầu thì chưa một ai tự hào là thông tri lịch lãm.
  Trải qua trên ba mươi năm trong cửa Ðạo Cao Đài, tôi cố tâm học hỏi Ðạo lý, sự hiểu biết được bao nhiêu những điều thường thức của các bậc Chức Sắc đàn anh chỉ giáo. Ngày nay lập thành một quyển tựa đề Giảng Đạo Chơn Ngôn cốt yếu để làm phương châm dìu bước cho chư Ðạo hữu mới nhập môn được biết sơ qua trên con đường tu tâm dưỡng tánh cho trở nên người hạnh đức thuần lương, ấy là giúp ích cho anh em đồng đạo.
  Những việc thường thức hằng ngày, cũng chưa chắc ai dám tự phụ rằng mình đã thông thuộc mọi điều đầy đủ. Huống chi Ðạo lý diệu diệu cao thâm, phải trải qua nhiều năm khổ nhọc, mới mong vạch đặng chút ít ánh sáng vào đường siêu việt đó.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page