Giảng Đạo Yếu Ngôn (Canh Tuất 1970) - Nguyễn Văn Kinh, 67 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giảng Đạo Yếu Ngôn
  Canh Tuất 1970
  Nguyễn Văn Kinh
  67 Trang
  Nay là buổi tuần hườn, Trời khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chấn hưng nền Chánh Giáo, thức tỉnh chúng sanh, giữ đạo cang thường, tu tâm sửa tánh, hồi đầu hướng thiện, tự hối ăn năn, cải dữ về lành ra tân dân minh đức, thì chúng ta rõ cuộc tuần hườn Tạo Hóa xoay vần, công bình Thiên Đạo, mỗi phương đều phải có một chơn đạo, đặng đời giữ luật pháp mà noi gương Chánh Giáo, dìu dắt lẫn nhau, kềm chế sửa nhau, lấy nét công bình mà đối đãi nhau, từ hòa nhịn nhục nhau, cho ra hạng người cao thượng, có phải là Đạo khai cho nhơn loại trở nên tiến hóa đó chăng?
  Nên mỗi thời kỳ Trời khai Đại Đạo, hay là các Đấng Tiên Phật vâng mạng xuống trần lập giáo bất luận phươngnào, thì cũng do nơi Tạo Hóa chủ trương, lấy cân Thiêng liêng mà phân định.
  Nay chúng ta gặp thời kỳ nầy cũng bởi cơ tạo vậnchuyển, đến kỳ Thiên Đạo hoằng khai, chấn hưng chơn
  Đạo cứu độ sanh linh, vậy thì đời phải nghịch hẳn công lý của Đạo. Bởi Chánh Giáo thất truyền, nên nhơn tâm đổi biến, sái phép công bình, tranh danh đoạt lợi, giết hại lẫn nhau, thành ra trường náo nhiệt, hư phong bại tục, rối loạn cho đời. Nay đúng kỳ Trời khai mở Đại Đạo cho nhơn sanh thức tỉnh, tu tích hồi thiện, giữ phép công bình, khử tà quy chánh, bỏ giả về chơn, cho được thuần phong mỹ tục, khỏi chịu những điều thiệt hại chung.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page