Giáo Án Công Nghệ Dược Phẩm - Ts. Trương Thị Minh Hạnh, 63 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by bhanh8, Oct 15, 2013.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  PHẦN MỞ ĐẦU: ĐẠI CƯƠNG VỀKHÁNG SINH
  1.1. Giới thiệu lịch sửcác chất kháng sinh.
  1.2. Định nghĩa kháng sinh.
  1.3. Đơn vị đo kháng sinh.
  1.4. Phân loại kháng sinh.
  1.5. Phương pháp định lượng kháng sinh.
  1.6. Giá trịsửdụng điều trịcủa kháng sinh.
  1.7. Chức năng sinh học của kháng sinh (cơchếsinh kháng sinh).
  1.8. Hiện tượng và bản chất của sựkháng thuốc.
  1.9. Nguyên tắc điều hoà sinh tổng hợp kháng sinh.
  PHẦN 2: CÔNG NGHỆSẢN XUẤT MỘT SỐKHÁNG SINH
  CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆSẢN XUẤT PENICILLIN
  1.1. Điêm lịch sửphát hiện và công nghệsản xuất Penicillin.
  1.2. Cơsởcông nghệsinh tổng hợp penicillin.
  1.3. Qui trình sản xuất penicillin công nghiệp.
  1.4. Lên men
  1.5. Xửlý dịch lên men và tinh chếthu penicillin.
  1.6. Sản xuất các chếphẩm beta-lac tam bán tổng hợp từpenicillin G.
  CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆSẢN XUẤT MỘT SỐCHẤT KHÁNG SINH KHÁC
  PHẦN 3: CÔNG NGHỆSẢN XUẤT VACXIN CHO NGƯỜI
  3.1. Cơsởsinh hóa của công nghệsản xuất vacxin
  3.2. Vacxin
  4.3. Công nghệsản xuất vac xin
  4.4. Minh họa một vài qui trình sản xuất vacxin
  PHẦN 4: CÔNG NGHỆSẢN XUẤT VITAMIN
  3.1. CNSX Ergosterol ( vitamin D2).
  3.2. CNSX vitamin B12 ( riboflavin).
  3.3. CNSX vitamin B12.( Cyanocobanamin
  3.4. CNSX beta- caroten và vitamin C

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 9, 2013

Share This Page