Giáo Đoàn Nhà Thờ (NXB Thế Giới 2014) - Nikolai Leskov, 481 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by nhandang123, Jun 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-6_18-35-32.png
  Nhà vàn, nhà viết kịch Leskov Nikolai Semyonovich điỢc các nhà văn hóa và toàn thể nhân dân Nga đánh gi; là «nhà văn Nga nhất trong các nhà văn Nga». Thế rứưng mãi tới vài chục năm gần đầy ông mới được bút đến rộng rãi. Lý do cũng thật đơn giản: thời kỳ triớc Cách mạng tháng Mười ông sống ngang tàng, thri gian làm việc cho chính quyền ít hơn nhiều so vớ thời gian làm việc tự do, nên bị ghét bỏ; dưới thời X( viết ông bị liệt vào hàng nhà văn có nhiểu tư tưởng phin động, nên các tác phẩm của ông ít được nhắc tới và không được đưa vào chương trình giáo dục. Cuối thíi xô viết ông mới được khôi phục danh dự, và vài chục năm nay ông được để cao. Ở Việt Nam cho đến na/ chúng ta cũng mới giới thiệu được ba tác phẩm củi ông (Phu nhân Mắc-bét ở quận Mư-xen-xki; Người hàih hương mê đắm và Người đứng canh gác, do Yủ Đhh Phòng dịch sang tiếng Việt).
  • Giáo Đoàn Nhà Thờ
  • NXB Thế Giới 2014
  • Nikolai Leskov
  • Dịch: Lê Đức Mẫn
  • 481 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/120970
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 6, 2021

Share This Page