Giáo Đoàn Nữ Giới (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2013) - Nhiều Tác Giả, 72 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Đoàn Nữ Giới
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2013
  Nhiều Tác Giả
  72 Trang
  Nhằm buổi Hạ Nguơn ân xá, nên Đấng Chí Tôn sắc ân cho ba chơn linh mới thọ phong được giáng đàn ra ba đề dạy đạo cho nữ phái:
  1. Bà Châu Thị Bình là thân mẫu của ông Chánh Phối Sư Thượng Tri Thanh. Trước kia bà tu theo Phật giáo, bà rất chí tâm, lại nữa nhờ ông Thượng Chánh Phối Sư hết lòng sốt sắng với Đạo Tam Kỳ, nên bà đặng Đấng Thượng Đế ân tứ cho bà chức Liên Hoa Tiên Nương giáng ra đề: Nữ Giới Đối Với Gia Đình
  2. Cô Đỗ Thị Hiền là cô bạn của ông Thái Đầu Sư Trương Kế An. Cô mới liễu đạo. Nhờ khi sanh tiền cô cũng hết lòng lo mở mang mối Đạo Tam Kỳ với ông, nên đặng Ân Trên gia phong cho cô chức Ngọc Bích Tiên Nữ giáng ra đề: Nữ Giới Đối Với Xã Hội
  3. Cô Nguyễn Từ Ân tức Thị Đỏ là chị của ông Hộ Đàn Nguyễn Ngọc Đệ. Khi sanh tiền, cô thọ giáo Minh Đường. Cô quyết tu giải thoát, nên cô đã thành hoàn toàn trách nhiệm đối với đạo đức. Đức Thượng Đế sắc ân cho cô chức Hạnh Hoa Tiên Nữ giáng ra đề: 6 Giáo Đoàn Nữ Giới Nữ Giới Đối Với Đạo Đức.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page