Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Biển Đảo Việt Nam Qua Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp - Nguyễn Tuyết Nga

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Mar 22, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Biển Đảo Việt Nam Qua Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
  NXB Giáo Dục 2013
  Nguyễn Tuyết Nga
  155 Trang
  Thực hiện Quyết định số 373/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1461/QĐ – BGD&ĐT về việc giao nhiệm vụ “Xây dựng và thực hiện đề án tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010 – 2015”.
  Nhằm định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ trên, với sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu về bảo vệ môi trường biển đảo cho giáo viên và học sinh cấp Tiểu học các tỉnh, thành phố ven biển. Bộ tài liệu này gồm 2 quyển:
  - Quyển 1: Biển, đảo với cuộc sống của chúng ta (Tài liệu tham khảo cho học sinh Tiểu học)

  - Quyển 2: Giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo Việt Nam qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Tài liệu hướng dẫn giáo viên Tiểu học)


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page