Giáo Dục Hướng Nghiệp Qua Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nhiều Tác Giả, 132 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Hướng Nghiệp' started by nhandang123, Jun 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-1-23_23-44-17.png
  Nghề phổ thông được đưa vào dạy trong các trường phổ thông cấp trung học theo hình thức khuyến khích từ sau năm 1981 nhằm giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Quyết định 126 - CP của Hội đồng Chính phủ. Sau năm 2000, nghề phổ thông được chính thức đưa vào kế hoạch dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo theo Quyết định số 16/ 2006/ QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với tên mới là Hoạt động giáo dục nghề phổ thông và được tổ chức thực hiện ở lớp 11 với thời lượng 3 tiết/ tuần, 105 tiết/ năm học theo hình thức tự chọn bắt buộc (học sinh được chọn học một nghề phù hợp với sở thích, khả năng). Riêng ở cấp trung học cơ sở, học sinh vẫn học nghề phổ thông theo hình thức khuyến khích nên không quy định trong chương trình giáo dục phổ thông. Theo các văn bản của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động giáo dục nghề phổ thông là một hình thức, là con đường chủ yếu của công tác hướng nghiệp. Điều này đòi hỏi cán bộ quản lí trường học và giáo viên dạy nghề phổ thông phải hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông để từ đó giúp học sinh có thêm cơ sở cần thiết trong việc chọn hướng học, ngành học, chọn nghề phù hợp với hứng thú cá nhân, năng lực bản thân và nhu cầu lao động của xã hội. Tuy nhiên, thực tế tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông trong những năm qua cho thấy, yêu cầu giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động này hầu như chưa được cán bộ quản lí trường học và giáo viên dạy nghề phổ thông nhận thức đầy đủ nên chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Sự đầu tư về mọi mặt cho hoạt động giáo dục nghề phổ thông còn nhiều bất cập so với yêu cầu thực tế. Việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông còn mang nặng tính hình thức, phong trào, ít chú ý tới hiệu quả giáo dục hướng nghiệp nên chưa đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp đã được xác định trong các văn bản của Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  • Giáo Dục Hướng Nghiệp Qua Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nhiều Tác Giả
  • 132 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1S8VofRLrBCaUsADEUCGZoGxT4d9He9M6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 23, 2022

Share This Page