Giáo Dục Quốc Phòng Tập 1+2 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Nhiều Tác Giả, 208 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Sep 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Dục Quốc Phòng Tập 1+2
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008
  Nhiều Tác Giả
  Tập 1 206 Trang
  Tập 2 208 Trang
  Cuốn sách này trình bày một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, công tác quốc phòng trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiên đại hoá đất nước, một số nội dung cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và các kiến thức cần hiểu biết khác.
  Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình Giáo dục quốc phòng đối với các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; các tài liệu, chuyên đề văn kiện Đaị hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
  Tập 2
  Mục Lục:
  Đội ngũ từng người không có sung
  Giới thiệu một số loại sung bộ binh
  Kỹ thuật sử dụng súng tiểu lien AK
  Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ
  Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
  Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn
  Từng ngừời trong chiến đấu
  Ba môn quân sự phối hợp
  Băng bó, cấp cứu, chuyển thương
  Tài liệu tham khảo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page