Giáo Dục Tính Dục (NXB Thanh Niên 1996) - Đào Xuân Dũng, 480 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by AA1, Mar 5, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Giáo dục giới tính là một thuật ngữ rộng miêu tả việc giáo dục về giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, sức khoẻ sinh sản, các quan hệ tình cảm, quyền sinh sản và các trách nhiệm, tránh thai, và các khía cạnh khác của thái độ tình dục loài người. Những cách giáo dục giới tính thông thường là thông qua cha mẹ, người chăm sóc, các chương trình trường học và các chiến dịch sức khoẻ cộng đồng.
  • Giáo Dục Tình Dục
  • NXB Thanh Niên 1996
  • Đào Xuân Dũng, Đỗ Tất Hùng
  • 480 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239117
   
  Last edited by a moderator: Mar 5, 2021

Share This Page