Giáo Dục Việt Nam Hiện Trạng, Thách Thức Và Giải Pháp (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Hội thảo hướng tới mục tiêu: phân tích các vấn đề lí luận về đào tạo đại học phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong thời dại cách mạng công nghiệp 4.0; đánh giá thực trạng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra nâng cao năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên các ngành đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong thời dại cách mạng công nghiệp 4.0. Với gần 30 tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, các cán bộ giảng viên trong và ngoài trường. Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề sau: Cuộc cách mạng 4.0 và việc xác định vai trò, kĩ năng của giáo viên; đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp, phương tiên dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra theo tiếp cận chuẩn nghề nghiệp; Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
  • Giáo Dục Việt Nam Hiện Trạng, Thách Thức Và Giải Pháp
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1999
  • Nhiều Tác Giả
  • 116 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81096
  https://drive.google.com/file/d/1xfDojOtA_1njAA282mIABBOv_TWBORjd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page