Giáo Dục Việt Nam Những Thập Niên Đầu Thế Kỷ XXI Chiến Lược Và Phát Triển - Đặng Bá Lãm, 542 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by nhandang123, Jul 26, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 6 phần với các mục: Tình hình giáo dục nước ta hiện nay; Bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta trong vài thập kỷ tới; Các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục; Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2010; Các giải pháp phát triển giáo dục; Các chương trình hành động trong giáo dục, đã cụ thể hoá các mục tiêu, chủ trương, chính sách và các giải pháp thực hiện, thể hiện tinh thần đổi mới của giáo dục Việt Nam, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020
  • Giáo Dục Việt Nam Những Thập Niên Đầu Thế Kỷ XXI Chiến Lược Và Phát Triển
  • NXB Giáo Dục 2003
  • Đặng Bá Lãm
  • 542 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57221
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 10, 2021

Share This Page