Giáo Trình Bệnh Cây Đại Cương - Gs. Ts. Vũ Triệu Mân, 164 Trang

Discussion in 'Nông Lâm Ngư' started by admin, Oct 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thức cơ bản, các khái niệm, định nghĩa, các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần bệnh cây chuyên khoa của môn học bệnh cây (Phytopathology). Môn học giúp sinh viên nắm vững các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ, hạn chế bệnh hại. Nội dung chủ yếu của môn học gồm:
  1. Khái niệm chung về bệnh cây.
  2. Sinh thái bệnh cây.
  3. Phòng trừ bệnh cây.
  4. Bệnh cây do môi trường.
  5. Nấm gây bệnh cây.
  6. Vi khuẩn gây bệnh cây.
  7. Virus gây bệnh cây.
  8. Phytoplasma gây bệnh cây.
  9. Viroide gây bệnh cây.
  10. Tuyến trùng gây bệnh cây.
  11. Protozoa gây bệnh cây.
  12. Thực vật thượng đẳng gây bệnh cây

  eBook có trong tuyển tập DVD Thực Vật

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page