Giáo Trình Các Hệ Cơ Sở Tri Thức (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Kiếm, 185 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by admin, Jun 8, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn.
  Chương 1 - Tổng quan
  Chương 2 - Biễu diễn tri thức
  Chương 3 - Các kỹ thuật suy diễn và lập luận
  Chương 4 - Hệ hỗ trợ quyết định
  Chương 5 - Hệ MYCIN
  Chương 6 - Mạng tính toán
  Chương 7 - Hệ học
  Chương 8 - Kết hợp cơ sở tri thức và cơ sở dữ liệu
  Chương 9 - Hệ thống mở cho các biến liên tục
  • Giáo Trình Các Hệ Cơ Sở Tri Thức
  • Hoàng Kiếm, Đỗ Phúc, Đỗ Văn Nhơn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • 185 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/123456789/4690
   
  Last edited: Apr 12, 2021

Share This Page