Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - Nhiều Tác Giả, 229 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GT .3
  1.1. Tầm quan trọng của CTDL & GT trong một đề án tin học . 3
  1.1.1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu . 3
  1.1.2. Xây dựng giải thuật . 3
  1.1.3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu vàgiải thuật . 3
  1.2. Đánh giá Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật . 3
  1.2.1. Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu . 3
  1.2.2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán . 4
  1.3. Kiểu dữ liệu . 4
  1.3.1. Khái niệm về kiểu dữ liệu . 4
  1.3.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở . 4
  1.3.3. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc. 5
  1.3.4. Kiểu dữ liệu con trỏ . 5
  1.3.5. Kiểu dữ liệu tập tin. 5
  Câu hỏi và bài tập . 6
  CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (Searching) .8
  2.1. Khái quát về tìm kiếm. 8
  2.2. Các giải thuật tìm kiếm nội . 8
  2.2.1. Đặt vấn đề . 8
  2.2.2. Tìm tuyến tính. 8
  2.2.3. Tìm nhị phân. 10
  2.3. Các giải thuật tìm kiếm ngoại . 14
  2.3.1. Đặt vấn đề . 14
  2.3.2. Tìm tuyến tính. 14
  2.3.3. Tìm kiếm theo chỉ mục . 16
  Câu hỏi và bài tập . 17
  CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING) .19
  3.1. Khái quát về sắp xếp. 19
  3.2. Các giải thuật sắp xếp nội. 19
  3.2.1 Sắp xếp bằng phương pháp đổi chỗ . 20
  3.2.2. Sắp xếp bằng phương pháp chọn . 28
  3.2.3. Sắp xếp bằng phương pháp chèn . 33
  3.2.4. Sắp xếp bằng phương pháp trộn . 40
  3.3. Các giải thuật sắp xếp ngoại. 60
  3.3.1. Sắp xếp bằng phương pháp trộn . 60
  3.3.2. Sắp xếp theo chỉ mục . 79
  Câu hỏi và bài tập . 82
  Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật
  CHƯƠNG 4: DANH SÁCH (LIST) .84
  4.1. Khái niệm về danh sách. 84
  4.2. Các phép toán trên danh sách. 84
  4.3. Danh sách đặc. 85
  4.3.1. Định nghĩa. 85
  4.3.2. Biểu diễn danh sách đặc. 85
  4.3.3. Các thao tác trên danh sách đặc . 85
  4.3.4. Ưu nhược điểm và Ứng dụng . 91
  4.4. Danh sách liên kết. 92
  4.4.1. Định nghĩa. 92
  4.4.2. Danh sách liên kết đơn . 92
  4.4.3. Danh sách liên kết kép . 111
  4.4.4. Ưu nhược điểm của danh sách liên kết . 135
  4.5. Danh sách hạn chế. 135
  4.5.1. Hàng đợi. 135
  4.5.2. Ngăn xếp . 142
  4.5.3. Ứng dụng của danh sách hạn chế . 147
  Câu hỏi và bài tập . 147
  CHƯƠNG 5: CÂY (TREE) .149
  5.1. Khái niệm – Biểu diễn cây. 149
  5.1.1. Định nghĩa cây . 149
  5.1.2. Một số khái niệm liên quan . 149
  5.1.3. Biểu diễn cây. 151
  5.2. Cây nhị phân. 152
  5.2.1. Định nghĩa. 152
  5.2.2. Biểu diễn và Các thao tác . 152
  5.2.3. Cây nhị phân tìm kiếm. 163
  5.3. Cây cân bằng. 188
  5.3.1. Định nghĩa – Cấu trúc dữ liệu. 188
  5.3.2. Các thao tác . 189


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 6, 2015

Share This Page