Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Duy Tân 2009) - Lưu Văn Hiền, 120 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Khi có một bài toán cụ thể với đầu vào (Input) và đầu ra (Output) rõ ràng, chúng ta tìm một mô hình thích hợp cho một bài toán đó, sạu đó chúng ta cố gắng tìm cách giải quyết bài toán theo mô hình đó. Khởi đầu là tìm một giải thuật, đó là một chuỗi hữu hạn các chỉ thị (instruction) mà mỗi chỉ thị có một ý nghĩa rõ ràng và thực hiện được trong một lượng thời gian hữu hạn.
  Knuth (1973) định nghĩa giải thuật là một chuỗi hữu hạn các thao tác để giải một bài toán nào đó. Các tính chất quan trọng của giải thuật là:
  • Hữu hạn (finiteness): giải thuật phải luôn luôn kết thúc sau một số hữu hạn bước.
  • Xác định (definiteness): mỗi bước của giải thuật phải được xác định rõ ràng và phải được thực hiện chính xác, nhất quán.
  • Hiệu quả (effectiveness): các thao tác trong giải thuật phải được thực hiện trong một lượng thời gian hữu hạn.
  Ngoài ra một giải thuật còn phải có đầu vào (input) và đầu ra (output).
  Nói tóm lại,một giải thuật phải giải quyết xong công việc khi ta cho dữ liệu vào. Có nhiều cách để thể hiện giải thuật: dùng lời, dùng lưu đồ, ... Và một lối dùng rất phổ biến là dùng ngôn ngữ giả, đó là sự kết hợp của ngôn ngữ tự nhiên và các cấu trúc của ngôn ngữ lập trình.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 5, 2015

Share This Page