Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán 2 - Trương Chí Tín, 94 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo trình này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nâng cao về cấu trúc dữ liệu và thuật toán có liên quan. Để có thể nắm bắt các kiến thức trình bày trong giáo trình, sinh viên cần nắm được các kiến thức về tin học đại cương, kỹ thuật lập trình, nhập môn cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Các kiến thức này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên học tiếp các kiến thức về kỹ thuật lập trình nâng cao, đồ họa, lập trình hệ thống, trí tuệ nhân tạo,...

  Download Link:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/20625141931.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page