Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ, 126 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Máy tính số là thiết bị có khả năng giải các bài toán bằng cách thực hiện một số lệnh hữu hạn. Chương trình máy tính gồm một dãy lệnh sắp xếp theo một trình tự nhất định để thực hiện một việc cho trước. Những linh kiện điện tử trong mỗi máy tính chỉ có thể nhận biết và thực hiện trực tiếp một số lệnh hữu hạn và một chương trình máy tính chỉ có thể thực hiện trên máy tính đó nếu sử dụng chính số lệnh hữu hạn đó.
  Tập lệnh mà máy tính thực hiện trực tiếp tạo ra một ngôn ngữ cho phép người sử dụng trao đổi được với máy tính. Đó là ngôn ngữ máy. Khi chế tạo ra một máy tính mới, người ta tạo ra các lệnh, hình thành ngôn ngữ máy. Thông thường người ta có khuynh hướng chọn các lệnh này càng đơn giản càng tốt để hạn chế mức độ phức tạp(và dĩ nhiên là giá thành) của các linh kiện điện tử cần thiết. Khó khăn là các ngôn ngữ máy này còn quá nguyên sơ nên rất khó sử dụng.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/20121483239.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

Share This Page