Giáo Trình Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Sỹ Thiệp, 187 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jul 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chương 1: Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội -- Chương 2: Tổng quan về nguồn nhân lực xã hội và những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam -- Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực xã hội phục vục sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước -- Chương 4: Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội -- Chương 5: Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân -- Chương 6: Phân bố dân cư và nguồn nhân lực quốc gia
  • Giáo Trình Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2004
  • Lê Sỹ Thiệp
  • 187 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1036450
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 10, 2019

Share This Page