Giáo Trình Chính Trị (NXB Giáo Dục 2010) - Lê Thế Lạng, 244 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Oct 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Chính Trị
  NXB Giáo Dục 2010
  Lê Thế Lạng
  244 Trang
  Cấu trúc chương trình và khối lượng nội dung cuốn sách sau sửa chữa không thay đổi nhiều. Cấp độ kiến thức khoa học của sách là tiếp nối chương trình Giáo dục công dân ở cấp Trung học phổ thông và chuẩn bị để người học tiếp thu kiến thức Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở bậc Đại học. Những vấn đề quan trọng của cuốn sách là các quan điểm và đường lối chủ trương hiện hành của Đảng được chọn lọc và cố gắng trình bày dễ hiểu. Vì vậy, khi sử dụng sách này, người đọc cần biết kết luận của các hội nghị Trung ương sau đó và kịp thời điều chỉnh, chủ trương của Đảng và những thành tựu mới của khoa học là yêu cầu hàng đầu trong giáo dục tư tưởng, chính trị nên giáo viên phải linh hoạt để đảm bảo các kiến thức cơ bản và tiên tiến.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page