Giáo Trình Chương Trình Dịch (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Hồng Nguyên, 404 Trang

Discussion in 'Quản Trị Mạng' started by admin, Mar 23, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Giáo trình gồm hai phần: Phần LÝ thuyết có 10 chương, đề cập đến các nguyên lý cùa chương trình dịch. Các chương ứng với các khối xứ lý chính. Phần Thực hành cũng có những chương, ứng với các chương của phần lý thuyết. Phần thực hành cùa giáo trình là một chương trình dịch hoàn chinh, có thể ¿Ịch được. Tuy nhiên dể tránh sử dụng chif(mí> trình có sẵn mà không thật him cúc lệnh lập trình, chương trình mẫu đã được "tháo rời" ra theo các dương. Bạn cần phải đọc một chút thì mới có thế lắp chủng lại thành một chtơng trình dịch hoàn chinh. '
  • Giáo Trình Chương Trình Dịch
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Phạm Hồng Nguyên
  • 404 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1042409
   
  Last edited: Jun 13, 2019

Share This Page