Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Nước (NXB Giáo Dục 2009) - Phạm Ngọc Hồ, 192 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Môi Trường' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cơ sở Môi trường nước là giáo trình được các tác giả giàu kinh nghiệm biên soạn trên cơ sở các bài giảng cho sinh viên ngành Môi trường ờ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội trong vòng 10 năm qua (kể từ khi Khoa Môi trường được thành lập năm 1995 - Khoa đầu tiên hình thành trong hệ thống đào tạo chính quy Ngành Khoa học Môi trường ở nước ta). Nội dung của giáo trình không chỉ phản ánh những kiến thức cốt lõi trong chương trình kh u n g đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua mà còn chứa đựng một số nội dung nâng cao, giúp sinh viên hiểu biết sâu, rộng về môi trường nước. Vì vậy, giáo trình được sử dụng làm tài liệu chính thức trong giáng dạy và học lập cho sinh viên ngành Môi trường tliuộc các trường đại học trong hệ tliống Đại học Quốc gia cũng nlnc các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cá nước.
  • Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Nước
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Phạm Ngọc Hồ
  • 192 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60424
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2019

Share This Page