Giáo Trình Đại Cương Khoa Học Quản Lí Và Quản Lí Giáo Dục (NXB Đại Học Sư Phạm 2012) - Trần Kiểm

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Sep 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-19_15-34-12.png
  Ngày nay kiến thức về khoa học quản lí và quản lí giáo dục cân thiết cho mọi [ĩnh vực của đời sông xã hội và được giảng dạy trong các trường đại học, học viện thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục. Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và Quản lí giáo dục là môn học chung cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng về khoa học quản lí, khoa học quản lí giáo đục và là những tri thức nền tảng để tiếp thu những kiến thức khoa học quản lí giáo dục chuyên sâu, như: quản lí nhân sự, quản lí tài chính — cơ sở vật chất, quản lí dạy học và giáo dục... Đg¿ cương Khoa học quản lí và Quản lí giáo đục là một môn học cơ bản trong chương trình đào tạo Cử nhân Quản lí giáo dục trong các trường đại học và học viện quản lí giáo dục.
  Giáo trình này được biên soạn có sự kế thừa, tiếp thu và lựa chọn các trì thức trong các tài liệu của những tác giả trước đó và được sắp xếp lại ở một số đơn vị tri thức cho phù hợp khi giảng dạy, tránh sự trùng lặp vẻ tri thức giữa các phần và với các chuyên để quản lí chuyên sâu.
  • Giáo Trình Đại Cương Khoa Học Quản Lí Và Quản Lí Giáo Dục
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2012
  • Trần Kiểm, Nguyễn Xuân Thức
  • 227 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7738
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page