Giáo Trình Đạo Đức Công Vụ (NXB Lao Động 2012) - Nguyễn Đăng Thành, 351 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Apr 5, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-13_15-24-5.png
  Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. Do đó khi nghiên cứu đạo đức nói chung cũng như đạo đức công vụ, cần xem xét dựa trên nền tảng chung của cảc quan niệm về đạo đức, đạo đức nghề nghiệp. Hoạt động thực thi công việc của những người làm việc cho nhà nước trên một nghĩa rộng là hoạt động thực thi công vụ. Tuy nhiên, định nghĩa công vụ không giống nhau giữa các nước. Do đó, hoạt động công vụ cũng có thế xem như một loại “nghề nghiệp " và khi nghiên cứu đạo đức công vụ cũng cần phải dựa trên những nền tảng chung về đạo đức nghề nghiệp vận dung vào “nghề đặc biệt- công vụ ”
  • Giáo Trình Đạo Đức Công Vụ
  • Nguyễn Đăng Thành, Võ Kim Sơn
  • NXB Lao Động 2012
  • 351 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8813
  https://drive.google.com/file/d/1DnARKOdx7_cumOi1SQXCf3kRbAfzBLeO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 13, 2023

Share This Page