Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2013) - Đinh Xuân Lý

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nhandang123, Aug 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương 1: Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa. Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. Chương 8: Đường lối đối ngoại.
  • Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2013
  • Đinh Xuân Lý
  • 260 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/daihoctravinh/369/index.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 19, 2019

Share This Page