Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Viết Thông

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nhandang123, Jul 26, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa; Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Chương VIII: Đường lối đối ngoại. Cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích giúp các giảng viên, sinh viên đại học, cao đẳng trong việc học tập và tiếp thu các kiến thức liên quan đến bộ môn này.
  • Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Viết Thông
  • 279 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56863
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 15, 2023
  admin likes this.

Share This Page