Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2018) - Nguyễn Đăng Quang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Sep 22, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-22_22-15-15.png
  Cuốn sách do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  Giáo trình gồm 9 chương:
  - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  - Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
  - Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).
  - Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975).
  - Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa.
  - Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.
  - Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.
  - Chương VIII: Đường lối đối ngoại.
  Cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích giúp các giảng viên, sinh viên đại học, cao đẳng trong việc học tập và tiếp thu các kiến thức liên quan đến bộ môn này.
  • Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2018
  • Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang
  • 280 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7592
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page