Giáo Trình Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia Tập 2 (NXB Giáo Dục 2002) - Phan Công Nghĩa, 153 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Dec 19, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ thống tài khoản quốc gia là trung tâm của hệ thống thống kê quốc gia. Phương pháp luận về thống kê tài khoản quốc gia đã được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc soạn thảo, ban hành lần đầu tiên vào năm 1953, cập nhật, sửa đổi và bổ sung vào những năm 1968, 1993 và gần đây nhất là vào năm 2008. Từ năm 1992, Việt Nam đã áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia 1993 thay cho Hệ thống Bảng cân đối kinh tế quốc dân và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Thống kê Việt Nam đã xuất bản hai tài liệu về phương pháp biên soạn Hệ thống tài khoản quốc gia của Việt Nam vào năm 1998 và năm 2003. Sách hướng dẫn nói trên “nhằm cung cấp những khái niệm, định nghĩa cơ bản, nguồn thông tin và phương pháp biên soạn một số chỉ tiêu và chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong Hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam”. Tuy nhiên, các tài liệu này chỉ dừng lại ở mức hƣớng dẫn về phƣơng pháp biên soạn, nặng tính lý thuyết với nguyên tắc, quy định theo chuẩn mực của quốc tế gắn với điều kiện của Việt Nam. Những tài liệu này là cơ sở lý thuyết quan trọng để xây dựng quy trình tính toán cụ thể cho từng chỉ tiêu và việc tổng hợp các chỉ tiêu này ở phạm vi cả nước và tỉnh thành phố.
  • Giáo Trình Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia Tập 2
  • NXB Giáo Dục 2002
  • Phan Công Nghĩa
  • 153 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85041
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 6, 2021

Share This Page