Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (NXB Hà Nội 2006) - Trần Thị Băng Tâm, 140 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Nov 1, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung "Giáo trình hệ thống thông tin địa lý" được trình bày trong bảy chương và hai phụ lục. Chương một giới thiệu quá trình hình thành hệ thống thông tin địa lý, các nội dung chính, các thành phần của GIS, và các chức năng hoạt động chính của một hệ phần mềm GIS thông thường, các ứng dụng của GIS. Chương hai nói về hệ thống tham chiếu không gian trong GIS, bắt đầu bằng việc cung cấp cho người đọc các kiên thức chung về bản đồ, sau đó trình bày các hệ tọa độ phổ biến hiện nay trên thế giới và cuối cùng sử dụng những kiến thức về bản đồ về hệ tọa độ để giải thích về các hệ tham chiếu không gian đặc trưng cho hệ thống thông tin địa lý.
  • Nội dung của giáo trình này được trình bày trong 7 chương và 2 phụ lục.
  Chương 1: giới thiệu quá trình hình thành Hệ thống thông tin địa lý
  Chương 2: nói về hệ thống tham chiếu không gian trong GIS
  Chương 3: Cấu trúc dữ liệu hệ thống thông tin địa lý
  Chương 4: giới thiệu các công đoạn nhập dữ liệu vào hệ thống GIS
  Chương 5: Mô hình số độ cao (Digital Elevation Model, DEM).
  Chương 6: Các phương pháp phân tích dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý
  Chương 7: Các vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu, sai số và biến động dữ liệu trong tự nhiên
  • Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý
  • NXB Hà Nội 2006
  • Trần Thị Băng Tâm
  • 140 Trang
  • File PDF
  Download Link:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/GTHeThongThongtinDiaLy.pdf
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...ieu-quan-trac-dia-chat-thong-tin-dia-ly.5770/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 15, 2016

Share This Page