Giáo trình hợp ngữ - Sưu tầm, 108 trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by Mr.Thu, Feb 4, 2014.

 1. Mr.Thu

  Mr.Thu New Member

  Giáo trình hợp ngữ​
  Chương 1: Cơ bản về hợp ngữ
  Chương 2: Trạng thái của thanh vi xử lý
  Chương 3: Các lệnh điều khiển
  Chương 4: Các lệnh Logic, dịch và quay
  Chương 5: Ngăn xếp và thủ tục
  Chương 6: Lệnh nhân và chia
  Chương 7: Mãng và các chế độ địa chỉ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Download Link
  https://www.mediafire.com/?bey28t7bsi3lqfy
   

Share This Page